Verschil tussen normale vragen en beschikking

29 mei 2013 | Door redactie

Voor het afhandelen van de aangifte kan de Belastingdienst u om extra informatie vragen. Verstrekt u deze informatie niet, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Een herhaalde vragenbrief is echter geen informatiebeschikking waartegen bezwaar en beroep openstaat. Dit heeft het gerechtshof in Amsterdam recent aangegeven.

U bent in principe verplicht om vragen van de fiscus te beantwoorden. Weigert u om de informatie te verstrekken, dan kan de inspecteur een informatiebeschikking afgeven. Tegen deze informatiebeschikking kunt u besluiten om bezwaar en beroep aan te tekenen. Een vragenbrief is echter nog geen beschikking. In deze zaak wilde de inspecteur bepaalde gegevens van de vof ontvangen. Er was al vaak correspondentie geweest tussen de vof en de fiscus, maar de inspecteur had nog niet alle gewenste informatie ontvangen. In een brief van 2 augustus 2011 gaf de inspecteur aan dat hij nu voor de derde keer om bepaalde informatie vroeg en wees de vennoten op de informatieplicht.

Herhaald verzoek om informatie

De vof zag in deze brief een informatiebeschikking waartegen ze in bezwaar en beroep konden gaan. Volgens de inspecteur ging het om een herhaald verzoek om informatie. Het was wel vaker voorgekomen dat de vof niet direct aan haar informatieverplichtingen voldeed. Daarnaast was de vof ook nog niet door de fiscus in gebreke gesteld met betrekking tot het niet verschaffen van de gevraagde informatie. Het gerechtshof vond de brief van 2 augustus 2011 daarom geen informatiebeschikking. De inspecteur had dus alle reden om het bezwaarschrift van de vof af te wijzen.
Gerechtshof Amsterdam, 16 mei 2013, LJN:CA0470