Voor 1 oktober BTW uit buitenland terugvragen

2 september 2015 | Door redactie

Als uw onderneming BTW heeft betaald in een ander land van de Europese Unie (EU), kunt u dit via een aantal administratieve handelingen terugvragen. Dit proces verloopt via de Nederlandse Belastingdienst. Houd wel rekening met de voorwaarden. Zo moet u uw teruggaafverzoek vóór 1 oktober 2015 indienen.

In de Nederlandse BTW-aangifte mag uw onderneming niet de buitenlandse BTW in aftrek brengen. Om de BTW toch terug te krijgen kan uw onderneming zich in dat land aanmelden als BTW-ondernemer en daar BTW-aangifte doen. Het is echter ook mogelijk om de BTW terug te vragen via de Nederlandse Belastingdienst. Uw onderneming moet daarvoor een apart verzoek indienen via een speciale internetsite van de fiscus. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden (pdf).

U heeft in dit EU-land geen BTW-aangifte gedaan

Om een verzoek in te dienen moet uw onderneming in Nederland zijn gevestigd, geen BTW-aangifte doen in het andere EU-land en de goederen en diensten gebruiken voor BTW-belaste activiteiten. Wordt eraan deze voorwaarden voldaan, dan komt uw onderneming in aanmerking voor een teruggaaf van BTW. Het verzoek moet dan wel vóór 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover uw onderneming BTW terugvraagt bij de Belastingdienst binnen zijn. Als u eigen software gebruikt moet uw verzoek vóór 30 september binnen zijn. 

Bij lagere bedragen beslist het andere EU-land

Bij een verzoek om teruggaaf moet uw onderneming ook rekening houden met bepaalde drempelbedragen. Uw onderneming kan tijdens het kalenderjaar een verzoek indienen, maar dan moet het BTW-bedrag over een periode van drie maanden ten minste € 400 bedragen. Vraagt uw onderneming de BTW pas na afloop van het jaar terug, dan moet het gaan om ten minste € 50 aan BTW. Bij lagere bedragen kan uw onderneming wel een verzoek indienen, maar beslist het andere land of ze het verzoek in behandeling nemen.

FA09_btw buitenland v2