Voorkom belastingrente door voorlopige aanslag

19 april 2013 | Door redactie

U kunt de heffing van belastingrente voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. Heeft u nog geen aangifte ingediend, vraag dan vóór 1 mei om een voorlopige aanslag of wijzig de eerder ontvangen voorlopige aanslag.

Sinds 1 januari 2013 geldt de nieuwe belastingrente voor aanslagen waarvan het tijdvak op 1 januari 2012 of later aanvangt. U kon over deze belastingrente lezen in het bericht ‘Geen heffingsrente meer, maar belastingrente!’. Bij uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2012 kunt u dus te maken krijgen met deze belastingrente. De belastingrente sluit aan bij de wettelijke rente voor niet-handelstransacties voor consumenten. Deze rente bedraagt nu 3% en is daardoor hoger dan de heffingsrente eind 2012 van 2,25%.

Voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen

U kunt de heffing van deze belastingrente beperken en soms zelf voorkomen. Heeft u nog geen aangifte ingediend of uitstel gekregen voor het indienen van de aangifte, dan kunt u de belastingrente voorkomen door een voorlopige aanslag 2012 vóór 1 mei van dit jaar aan te vragen of te wijzigen. Dit geldt uiteraard alleen als de aanslag naar aanleiding van uw aangifte gelijk is aan de voorlopige aanslag. Heeft u vóór 1 april een aangifte ingediend, dan krijgt u ook niet te maken met de nieuwe belastingrente.