Voorstellen belastingherziening nabij

15 juni 2015 | Door redactie

Regeringspartijen VVD en PvdA hebben een akkoord bereikt over de herziening van het belastingstelsel. Ze willen nog voor de zomer hun concrete plannen voorleggen aan de oppositiepartijen.

Het nieuws over de plannen voor de herziening van het belastingstelsel komt onverwacht. Eerder kondigde premie Rutte nog aan dat het kabinet niet voor de zomer klaar zou zijn met de voorstellen. Nu kan hij echter al voor het zomerreces met de oppositiepartijen om de tafel om voldoende draagvlak voor de plannen te vinden in de Tweede en Eerste Kamer. De precieze inhoud van de plannen is echter nog niet openbaar gemaakt.

Belastingregels simpeler maar duurder voor dga

Het belangrijkste doel van de belastingherziening is om de belastingregels simpeler te maken. Daarnaast moet de belasting op arbeid omlaag. Recent heeft De Nederlandsche Bank in ieder geval wel aangegeven dat er ruimte is voor een lastenverlichting van € 5 miljard. Het is echter nog maar de vraag of u hier als dga van gaat profiteren. In het nieuwsartikel ‘Dga in het vizier bij belastingherziening’ kon u lezen dat de fiscale voordelen die u als dga zou hebben, bij de herziening waarschijnlijk zullen sneuvelen.