Voortgang in herziening belastingstelsel

12 juni 2015 | Door redactie

Het ziet ernaar uit per 1 januari 2016 de eerste maatregelen van het herziening van het belastingstelsel al van kracht worden. De ministerraad is dicht bij een akkoord over deze ingreep.

Vorig jaar maakte het kabinet op Prinsjesdag bekend dat het belastingstelsel finaal op de schop moet. U las er destijds over in het bericht ’Op naar een beter belastingstelsel!’. Inmiddels zijn de onderhandelingen over deze herziening van het belastingstelsel in volle gang. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft op 10 juni in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) aangegeven dat het kabinet bijna overeenstemming heeft bereikt over de mogelijkheden om de lasten op arbeid te verlagen en het belastingstelsel te vereenvoudigen. Er moeten alleen nog wat technische dingen worden uitgewerkt.

Akkoord wordt in achterkamertjes besproken

Als dat eenmaal voor elkaar is, moet het kabinet in de Tweede Kamer op zoek naar een meerderheid voor de plannen. Daar wil de staatssecretaris nog vóór het zomerreces mee aan de slag, maar hij zal de plannen nog niet openbaar maken. Het akkoord wordt alleen in de zogenoemde achterkamertjes met andere partijen besproken. Als Wiebes voldoende draagvlak voor de plannen kan verkrijgen, wil hij op Prinsjesdag al met een voorstel komen en in het Belastingplan 2016 de eerste aanpassingen doorvoeren.