Waakhond scherp op rompslomp bij nieuwe wetten

30 mei 2017 | Door redactie

Ook in de toekomst kijkt een onafhankelijk adviescollege of wetgeving niet onnodig veel regeldruk en administratieve rompslomp oplevert voor organisaties. Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) gaat op 1 juni officieel van start als opvolger van de huidige waakhond Actal.

De termijn van Actal kon niet nog een keer verlengd worden en daarom moest er een opvolger komen. Want het kabinet vindt een externe en onafhankelijke toetsing van de regeldrukeffecten van nieuwe wetten nog steeds wenselijk, zo staat te lezen in het instellingsbesluit dat is gepubliceerd in de Staatscourant.

Toetsen nieuwe wetten heeft prioriteit

Het grootste verschil met Actal is dat het ATR al veel eerder betrokken wordt bij het wetgevingsproces (tool). Al tijdens de voorbereiding van nieuwe wetten kijkt de ATR mee of er in de wetsvoorstellen geen onnodig ingewikkelde regels staan.
Uit het instellingsbesluit blijkt dat het ATR de toetsing van nieuwe wetten als kerntaak heeft. Maar daarnaast mag de regeldrukwaakhond ook adviseren over bestaande regeltjes op basis van signalen uit het bedrijfsleven. Ook de Eerste en Tweede Kamer en lagere overheden kunnen bij het ATR aankloppen voor advies over regeldruk. Het bestuur van het ATR gaat bestaan uit drie personen, die op een later tijdstip benoemd zullen worden.

Onzichtbare regeldruk van beleidsregels

Actal heeft sinds 2000 bestaan en wordt dus per 1 juni opgeheven. Het adviescollege concludeerde onlangs nog dat toetsing van regeldruk alleen niet voldoende is. In de beoordeling van een wet moet een veel breder palet van gevolgen mee worden gewogen, aldus Actal. Het adviescollege roerde zich de afgelopen periode nog flink. Zo wond de waakhond zich op over de onzichtbare regeldruk van beleidsregels en wees het college op knellende regeltjes voor eenmanszaken.

Bijlagen bij dit bericht

Financiële administratie
E-learning | VideoCollege 20 minuten
Heffingen voor ondernemers
E-learning | VideoCollege 21 minuten