Wat heeft de Belastingdienst gedaan in 2023?

30 mei 2024 | Door redactie

Staatssecretaris Van Rij heeft de jaarrapportage 2023 van de Belastingdienst naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de rapportage blijkt onder andere dat er meer dan 9.000 boekenonderzoeken hebben plaatsgevonden in het mkb in 2023. Verder is duidelijk geworden dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vijf laar lang toezicht gaat houden op de fiscus.

De jaarrapportage biedt inzicht in de realisatie van de doelstellingen en ambities die zijn vastgelegd in het jaarplan 2023 van de Belastingdienst. Naast de jaarrapportage is ook het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de jaarrapportage opgenomen, Ook de In Control Statement van de Belastingdienst over 2023 en het jaarverslag over rulings met een internationaal karakter is verstrekt.

 Aan belasting- en premieopbrengsten € 352 miljard binnengekomen.

Uit de jaarrapportage van de Belastingdienst valt het volgende te halen:

  • De Belastingdienst hengelde in 2023 een bedrag van € 352 miljard aan belasting- en premieopbrengsten binnen.
  • De bereikbaarheid van de BelastingTelefoon is in 2023 sterk verbeterd ten opzichte van 2022. Met name in het laatste kwartaal was de bereikbaarheid bijna op de norm van 90%. Over geheel 2023 was de bereikbaarheid 81,5%, over 2022 was dat nog 72,1%.
  • In het kader van toezicht en fraudebestrijding zijn er ruim 115.000 aangiften IB handmatig gecontroleerd; ruim 180.000 aangiften IB zijn massaal gecorrigeerd op basis van gevalideerde informatie waarover de Belastingdienst beschikt; er zijn ruim 62.000 aangiften IB winst uit onderneming  en ruim 17.000 aangiften VPB gecontroleerd; daarnaast zijn er 9.002 boekenonderzoeken uitgevoerd bij het mkb en 501 bij grote ondernemingen;
  • Er is € 141 miljoen aan opbrengst binnengehaald (belastingen, rente en boetes) met de aanpak van verhuld vermogen (zwart geld).
  • Het percentage afgehandelde bezwaren binnen de Awb-termijn bedroeg 76,7% (norm is 90%). Door de hoge instroom van box 3-bezwaren – de voorraad is opgelopen tot zo’n 330.000 box 3-bezwaren – is de eerste fase van het behandelproces verstoord geweest.
  • Tot en met 2023 zijn ruim 260.000 personen geïnformeerd over hun registratie in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Ongeveer 6.300 personen hebben in 2023 een schadevergoeding ontvangen vanwege schending van de AVG naar aanleiding van opname in de FSV. De afhandeling van de vergoedingen voor de personen die schade hebben geleden vanwege hun registratie in FSV is in het vierde kwartaal van 2023 gestart. Daarnaast is een tegemoetkoming aan personen die vanwege hun FSV-registratie niet of te laat zijn toegelaten tot een minnelijk schuldsaneringstraject in voorbereiding – de wetgeving is vertraagd en volgt in 2024 waardoor na behandeling herstel kan plaatsvinden vanaf 2025.
  • Er stond eind 2023 nog € 11,8 miljard aan coronabelastingschuld (25% van het oorspronkelijke bedrag) open bij 179.000 ondernemers. 

Fiscus vijf jaar onder toezicht AP

Ook is onlangs bekend geworden dat de AP een toezichtarrangement bij de Belastingdienst gaat instellen om tot een duurzame verbetering van de bescherming van persoonsgegevens van burgers en ondernemingen te komen. De AP denkt dat het toezicht vijf jaar gaat duren.