Welke belastingconstructies worden als eerste aangepakt?

9 mei 2023 | Door redactie

Het kabinet heeft een eerste invulling klaar van de aanpak van ongewenste belastingconstructies en fiscale regelingen die een negatieve evaluatie hebben gekregen. Een aantal aanpassingen moet al in 2024 ingaan.

Op Prinsjesdag vorig jaar heeft het kabinet een programma gelanceerd om ongewenste belastingconstructies de nek om te draaien. Die aanpak moet voor de schatkist op termijn € 550 miljoen per jaar in het laatje brengen. In een bijlage bij de Voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet een eerste invulling van het programma beschreven.

Verhuurd vastgoed valt buiten vrijstelling

Voor 2024 is er al een doelstelling aan extra opbrengsten van € 162 miljoen. In het pakket voor volgend jaar zit in elk geval een al eerder aangekondigde aanpassing van de fiscaal voordelige regelingen voor bedrijfsopvolging. Die wijziging houdt in dat verhuurd vastgoed voortaan wordt aangemerkt als beleggingsvermogen, waardoor dit niet meer in aanmerking komt voor de vrijstelling. Deze nieuwe regel moet vanaf 2024 ingaan, aldus bijlage 12 van de Voorjaarsnota (pdf). En dus komt de aanpassing zeer waarschijnlijk terug in het Belastingplan 2024, dat komende Prinsjesdag naar buiten komt.

Belastingontwijking vastgoed-bv’s en dividendstripping

Het kabinet heeft de afgelopen tijd via diverse wegen ongewenste belastingconstructies opgehaald. Zo is er een internetconsultatie gehouden waar iedereen zulke constructies kon aangeven. Mede aan de verzamelde groslijst is een eerste prioritering gemaakt. Enkele van de wijzigingen moeten al terugkomen in het Belastingplan 2024 en dus met ingang van volgend jaar ingaan. Naast de genoemde wijziging in de bedrijfsopvolgingsregelingen gaat het om de aanpak van deze constructies:

  • Ontwijken van overdrachtsbelasting en BTW door aandelen in een vastgoed-bv met daarin onroerend goed over te dragen, in plaats van het onroerend goed zelf.
  • Minder dividendbelasting betalen door ‘dividendstripping’, door samenwerking met een buitenlandse partij die onder een gunstiger belastingregime valt.

Voor 2025 staat de invoering gepland van een maatregel tegen ‘opknipgedrag’ met vastgoed-bv’s, waarmee geprobeerd wordt de beperking van renteaftrek (infographic) te ontlopen.

Bijlagen bij dit bericht