Wetsvoorstel emigratielek AB-houders hersteld

6 november 2015 | Door redactie

Op Prinsjesdag is er een wetsvoorstel aangekondigd dat een belastinglek bij emigratie van aanmerkelijkbelanghouders moest dichten. Dit wetsvoorstel was echter niet waterdicht. Daarom heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs laten weten dit wetsvoorstel aan te passen.

Op Prinsjesdag liet het kabinet weten de kwijtschelding van de conserverende aanslag na tien jaar af te willen schaffen. Aanmerkelijkbelanghouders (AB-houders) zouden anders te makkelijk een belastingclaim in box 2 kunnen ontlopen. Het wetsvoorstel zelf bleek echter ook niet waterdicht te zijn. Er was namelijk nog ruimte om via de vervreemding van zogenoemde winstbonusaandelen alsnog uitstel van betaling te krijgen. De staatssecretaris heeft daarom een nieuwe versie van het voorstel opgenomen in het Belastingplan. De plannen worden met terugwerkende kracht tot 23.15 uur op 29 oktober 2015 ingevoerd.

De conserverende aanslag blijft in de toekomst staan

Als een AB-houder emigreert, gaat de fiscus ervan uit dat hij zijn aandelen heeft verkocht. Hij moet dan afrekenen in box 2 (tool). Hij kan nu echter nog uitstel van betaling krijgen van maximaal tien jaar via de zogenoemde conserverende aanslag. In de praktijk leidt dit er echter toe dan de aanslag na tien jaar wordt kwijtgescholden. Het kabinet wil nu dat de conserverende aanslag voor onbepaalde tijd blijft staan.