Wettelijke rente bij trage fiscus

23 juni 2014 | Door redactie

De heffingsrente (tegenwoordig belastingrente) is een vergoeding voor gemiste rente. Krijgt u deze rente te laat uitbetaald door de Belastingdienst, dan moet de fiscus volgens de Hoge Raad een wettelijke rente vergoeden over deze heffingsrente.

In het bericht ‘Wettelijke rente geldt ook bij heffingsrente’ kon u lezen dat advocaat-generaal Wattel vond dat de fiscus de wettelijke rente moest betalen over het te laat uitbetalen van de heffingsrente. Recent heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over deze zaak.

Rente voor niet-handelsschulden

Als eerste gaf de Hoge Raad in deze zaak aan dat de bv aanspraak had op de vergoeding van wettelijke rente. De teller voor deze wettelijke rente begon te lopen vanaf 4 oktober 2009, dat was zes weken na de vermindering van de voorlopige aanslag. Op 21 december 2011 betaalde de Belastingdienst alsnog de heffingsrente van € 32.534, maar zonder de wettelijke rente. Deze betaling werd eerst toegerekend aan de wettelijke rente en daarna pas aan de heffingsrente. Over het resterende bedrag aan heffingsrente moest de fiscus ook na 21 december 2011 wettelijke rente betalen. De wettelijke rente die gehanteerd moest worden in deze casus, was de rente voor niet-handelsschulden. Het beroep van de inspecteur was dus ongegrond.
Hoge Raad, 20 juni 2014, ECLI (verkort): 1457