Wettelijke rente geldt ook bij heffingsrente

10 april 2014 | Door redactie

Vóór 1 januari 2013 kreeg u te maken met heffingsrente (tegenwoordig is dat belastingrente) bij het terugkrijgen of alsnog betalen van belasting. Uit een conclusie van de advocaat-generaal blijkt nu dat u ook wettelijke rente kunt krijgen als het erg lang duurt voordat de inspecteur de heffingsrente uitbetaalt.

In het bericht ‘Soms ook rente over heffingsrente vergoeden’ kon u al lezen dat de Belastingdienst volgens Rechtbank Gelderland wettelijke rente moest betalen over de verschuldigde heffingsrente. De staatssecretaris was het echter niet eens met deze uitspraak en heeft sprongcassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Recent heeft de advocaat-generaal alvast zijn oordeel gegeven over deze zaak.

Cassatieberoep ongegrond

In deze zaak ging het om een vermindering van de voorlopige aanslag. De inspecteur vergoedde echter geen heffingsrente na de vermindering van de aanslag. Uiteindelijk rekende de inspecteur na het indienen van een bezwaarschrift door de bv toch heffingsrente. Alleen wel wat aan de late kant! De bv vond daarom dat de Belastingdienst ook wettelijke rente moest betalen over de verschuldigde heffingsrente. De rechtbank gaf de bv gelijk. De fiscus moest wettelijke rente vergoeden over de periode vanaf zes weken na het moment van het verminderen van de voorlopige aanslag. De advocaat-generaal was het eens met deze uitspraak van de rechtbank en verklaarde het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond.

Wettelijke rente kost de fiscus veel geld

Het is nu aan de Hoge Raad om de zaak te beoordelen. Volgt de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal, dan kan dat de Belastingdienst veel geld gaan kosten. Er zijn namelijk veel zaken waarbij dezelfde situatie speelt en het om grote bedragen aan heffingsrente gaat.
Conclusie advocaat-generaal Wattel, 20 maart 2014, ECLI (verkort): 228