Zelfs belastingadviseurs kunnen er soms geen wijs meer uit

26 november 2018 | Door redactie

Het belastingstelsel is zo ingewikkeld worden dat zelfs belastingadviseurs de nieuwe regels soms niet meer begrijpen. Het is dus hoog tijd dat het kabinet het stelsel snel eenvoudiger gaat maken volgens de voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft onlangs aangegeven dat het belastingstelsel veel te complex en ondoorzichtig is voor een heel groot deel van de bevolking. De Belastingdienst heeft ook steeds meer moeite om alle veranderingen bij te benen. Hij wil daarom gaan kijken wat dit kabinet nog in de resterende kabinetsperiode hieraan kan doen en voor een volgend kabinet alvast een voorzet doen voor een aantal maatregelen. De Raad van State vindt ook dat het veel te snel gaat met de wijzigingen in het Nederlandse fiscale stelsel. Het adviescollege stelt dat iedere keer een ommezwaai ‘de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast’.

Adviseurs weten niet hoe klanten te helpen

De voorzitter van de NOB heeft onlangs aangegeven dat zelfs belastingadviseurs soms niet meer weten hoe ze hun klanten moeten helpen. ‘Elke nieuwe regel komt bovenop het bestaande systeem dat steeds complexer wordt. Als voorbeeld noemt hij de eigen woning (tool). Als u kijkt naar het artikel in de wet daarover, daar stond ooit: u mag hypotheekrente aftrekken. Inmiddels staan daar allerlei artikelen omheen die zorgen dat u minder aftrek krijgt, dat u een bijtelling heeft en dat er verschillen tussen nieuwe en oude leningen zijn. En nu zegt de staatssecretaris; de fiscus kan dit niet meer aan. De NOB heeft daarom gezegd: wetten die niet uitgevoerd kunnen worden, moeten ook niet ingevoerd worden’.
Ook de deelnemingsvrijstelling is volgens de voorzitter een crime. De ene na de andere misbruikregel wordt aan deze bepaling toegevoegd om hiaten te dichten. En dan de Belastingtelefoon. Men krijgt iemand aan de lijn, die het antwoord meestal niet weet. Het stelsel moet echt simpeler worden.