Zonder beschikking gaat invorderingsrente van tafel

Berekent de inspecteur invorderingsrente zonder dat hij dit bedrag aan de belastingplichtige via een beschikking bekendmaakt, dan gaat deze invorderingsrente volgens de rechter van tafel en moet dus terugbetaald worden aan de belastingplichtige.

18 juni 2020 | Door redactie

In deze zaak ging het om het volgende: door het instellen van een beroepsprocedure had een man uitstel van betaling gekregen voor een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2014. De definitieve aanslag over 2014 kwam echter op 8 juni 2018 onherroepelijk vast te staan. Daarom ging de Belastingdienst deze aanslag verrekenen met voorlopige teruggaven over 2018. Maar daarbij werd er ook invorderingsrente afgeboekt. Daar was de man het niet mee eens. Ook was voor hem niet duidelijk hoe de ontvanger, zijn contact met de Belastingdienst, de bedragen van de invorderingsrente had berekend.

Beschikking nodig voor invorderingsrente

De rechter wilde graag de beschikking zien die aan het bedrag (en de berekening) van de invorderingsrente ten grondslag lag. Deze kon de ontvanger echter niet tevoorschijn toveren, wel toonde hij een overzicht van de verrekende bedragen. Maar dit overzicht vond de rechter niet voldoende. De ontvanger had het bedrag van de in rekening te brengen invorderingsrente via een beschikking kenbaar moeten maken aan de man. Nu hij dit niet had gedaan moest de fiscus alle invorderingsrente aan de man terugbetalen.
Rechtbank Noord-Nederland, 10 maart 2020 (gepubliceerd 16 juni 2020), ECLI (verkort): 1044

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten