Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

Het is helaas nodig dat er controles door de Belastingdienst plaatsvinden. De fiscus kan ook beslissen om bij ú langs te komen om de boeken in te zien. Afhankelijk van de bevindingen kan de dienst u een naheffing of navordering en eventueel een verzuim- of vergrijpboete opleggen. Een volledig overzicht van de controles en sancties, en de aandachtspunten daarbij vindt u in deze toolbox.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Zo gaat u om met controles van de Belastingdienst

  Wees goed voorbereid op fiscale controles en mogelijke sancties

  De Belastingdienst heeft een aantal manieren tot zijn beschikking om een controle bij uw onderneming ter plaatse uit te oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat aangegeven in de brief die het bezoek aankondigt.

  Als de Belastingdienst naar aanleiding van de controle van mening is dat uw onderneming in gebreke blijft wat de verschuldigde belasting of premies betreft, kan hij een navorderingsaanslag of naheffingsaanslag opleggen. Als uw onderneming te laat, geen of een foute aangifte indient, kunt u een verzuimboete of een vergrijpboete opgelegd krijgen.

  Deze toolbox zet op een rijtje hoe dit proces van controle en sancties verloopt, en welke rechten en plichten uw onderneming en de Belastingdienst daarbij hebben.

 • 2

  Controle door de Belastingdienst

  Het verschil: horizontaal en verticaal toezicht

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 03-06-2019

  Een belangrijke taak van de Belastingdienst is controleren of een onderneming haar verplichtingen nakomt. Controles achteraf genieten niet langer de voorkeur. Heldere afspraken vooraf moeten een duidelijk beeld schetsen van de betrouwbaarheid van de aangifte.


  Aantal boekenonderzoeken fiscus loopt terug

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 22-03-2022

  Overkoepelend thema voor de Belastingdienst dit jaar is het ‘herstel van vertrouwen’, zo blijkt uit verschillende rapportages. Niet zo vreemd ook, want dalend vertrouwen in de fiscus is in de regel slecht voor de belastingmoraal van burgers en ondernemingen. Intussen loopt het aantal boekenonderzoeken dat de Belastingdienst uitvoert gestaag terug.


  Belastingdienst komt op bezoek

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 14-05-2020

  De Belastingdienst heeft een aantal bezoekmanieren tot zijn beschikking om een controle bij u uit te oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat in de brief aangegeven die het bezoek aankondigt.


  Wat staat u te wachten bij een waarneming ter plaatse?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 04-07-2023

  De inspecteurs van de Belastingdienst mogen – en komen in de regel dan aangekondigd – uw onderneming binnenlopen voor een waarneming ter plaatse. Zij krijgen dankzij uw medewerking dan gelegenheid om uw onderneming te observeren. Allerlei gegevens nemen zij mee om uw administratie te doorgronden. Hoe zou zo’n momentopname uw onderneming kunnen baten of schaden? Kunt u achteraf nog enige invloed uitoefenen?


  Boekenonderzoek en wat wel en niet is toegestaan

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 18-08-2020

  De boekenonderzoeken van de Belastingdienst hebben een tijdje stilgelegen in coronatijd, maar onlangs heeft de fiscus aangegeven dat hij weer op pad gaat om de onderzoeken te verrichten. In een aangepaste vorm, dat wel. Waar moet u nu allemaal op letten als de inspecteur voor een boekenonderzoek bij u langskomt?


  Wat mag fiscus als bewijsmiddel gebruiken?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 30-12-2019

  De belastingwet geeft de Belastingdienst een heleboel mogelijkheden om informatie over u te vergaren. Hiermee hoopt hij dan aan te kunnen tonen dat u fiscaal iets niet juist heeft gedaan. Een navordering of naheffing (afhankelijk van de soort belasting) en wellicht ook een boete zullen dan volgen. Maar hoe ver kan de fiscus nu gaan met het verzamelen van bewijs en mag hij het dan ook altijd gebruiken om aan te tonen dat u fraude heeft gepleegd?


  Moet ik meewerken aan derdenonderzoek van de fiscus?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 10-10-2023

  Mijn onderneming kreeg de vraag van de Belastingdienst of ik informatie wilde geven over anderen, voor een 'derdenonderzoek'. Mag de fiscus deze informatie zomaar opvragen?


  De diverse controles rond de aangifte loonheffingen

  Verdiepingsartikel Aangifte loonheffingen Publicatiedatum: 08-12-2022

  Na indiening van uw aangifte loonheffingen wordt deze door zowel de Belastingdienst als UWV aan controles onderworpen, op verschillende momenten in het verwerkingsproces. Er vinden diverse soorten controles plaats, waarbij u terugkoppeling krijgt als er iets mis is met de loonaangifte. De te nemen actie is afhankelijk van de situatie. Alle controles zijn erop gericht om de polisadministratie betrouwbaar en stabiel te houden.


 • 3

  Navordering en naheffing door de Belastingdienst

  Het verschil tussen navordering en naheffing

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 01-09-2022

  Als u de belastingen niet of onvolledig heeft betaald, kan de Belastingdienst een navorderingsaanslag óf een naheffingsaanslag opleggen.


  Kan de fiscus zomaar een navorderingsaanslag opleggen?

  Vraag & Antwoord Inkomstenbelasting (IB) Publicatiedatum: 01-03-2022

  Ik heb een navorderingsaanslag voor de IB ontvangen van de Belastingdienst. Kan de fiscus die zomaar opleggen?


  Corrigeren van fiscale winst met de foutenleer

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 18-03-2022

  Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Het kan u dus ook overkomen dat u een fout maakt bij de bepaling van uw fiscale winst. Als deze fout aan het licht komt, moet u deze wel weer corrigeren. U kunt de fout meestal nog herstellen in het belastingjaar zelf. Mocht dat echter niet meer mogelijk zijn, dan kunt u of de fiscus de fout met behulp van de foutenleer herstellen. Dit is echter slechts onder voorwaarden mogelijk.


  Dwanginvorderingsmaatregelen van de Belastingdienst

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 09-08-2022

  Met het binnenkort moeten gaan terugbetalen van de belastingschulden waarvoor in coronatijd uitstel is verleend zullen er ondernemers zijn die te maken krijgen met de invorderingsmaatregelen van de fiscus. De Belastingdienst heeft heel wat maatregelen tot zijn beschikking om u te dwingen uw aanslag te betalen. Na de vriendelijke betalingsherinnering en aanmaning wordt er zwaarder geschut ingezet. Wat valt er dan te verwachten?


  Wanneer wordt er belastingrente berekend?

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 09-11-2023

  Per 1 januari 2024 gaat er, als het aan het kabinet ligt, een nieuw systeem gelden voor de belastingrente. De belastingrente voor de VPB stijgt hierdoor volgend jaar naar 10% (nu 8%). Voor de IB en andere belastingen (behalve voor de toeslagen wordt het dan 7,5% (nu 6%). Een flinke stijging dus! Zaak dus voor u om het betalen van belastingrente zoveel mogelijk te voorkomen.


  Hoe wordt de belastingrente berekend?

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 17-01-2024

  In deze tool leest u voor elke belastingsoort hoe u de belastingrente kunt berekenen.


  Wanneer moet de Belastingdienst invorderingsrente vergoeden?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 09-01-2023

  In welke gevallen moet de Belastingdienst aan mij invorderingsrente vergoeden?


 • 4

  Boete van de Belastingdienst

  Het verschil: verzuimboete en vergrijpboete

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 20-07-2018

  De Belastingdienst heeft een aantal mogelijkheden om belastingplichtigen te straffen als zij niet voldoen aan bepaalde belastingverplichtingen. Een van die mogelijkheden is dat er boetes worden opgelegd. Er zijn twee soorten boetes op te leggen.


  Fiscale verzuimboetes

  Infographic Aangifte BTW Publicatiedatum: 16-11-2023

  Als uw organisatie te laat, geen of een foute belastingaangifte indient, kunt u een verzuimboete opgelegd krijgen. Dit zijn de huidige boetebedragen.


  Voor vergrijpboete moet fiscus met hard bewijs komen

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 11-04-2022

  Om terecht een vergrijpboete voor opzet te kunnen opleggen moet de Belastingdienst met overtuigend en hard bewijs komen. Het is niet voldoende dat de fiscus het beboete feit alleen aannemelijk heeft gemaakt, zo geeft de Hoge Raad aan.


  Ondanks boete bv toch strafvervolging dga mogelijk

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 17-03-2022

  De Hoge Raad vindt dat als een bv een verzuimboete heeft ontvangen de directeur-grootaandeelhouder (dga) van die bv ook nog strafrechtelijk vervolgd kan worden voor het belastingverzuim. Er is hier geen sprake van hetzelfde feit.


 • 5

  In beroep tegen de Belastingdienst

  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Toolbox Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 11-04-2023

  De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan. In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.


 • 6

  Meer informatie

  E-training Contact met de Belastingdienst

  E-training 8 modules

  Iedere onderneming heeft te maken met allerlei fiscale regels die niet altijd even duidelijk zijn. Vaak zijn dan ook verschillende interpretaties mogelijk. Voor een antwoord op uw fiscale vragen kijkt u waarschijnlijk regelmatig op de website van de Belastingdienst of belt u met de BelastingTelefoon. Zo zijn er nog legio andere manieren waarop u kunt communiceren met de fiscus. Deze e-training leert u uw rechten en plichten wanneer u contact heeft met de Belastingdienst.


  Belastingcontrole

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Een belastingcontrole kan grote (financiële) gevolgen hebben voor uw organisatie. Natuurlijk voert u naar eer en geweten uw administratie, maar door de ingewikkelde fiscale wetgeving is een foutje snel gemaakt. Dit kan leiden tot lange discussies met de fiscus, forse naheffingen en zelfs hoge boetes. De training Belastingcontrole gaat uitgebreid in op de formele spelregels van een controle. Bovendien krijgt u de nodige praktische tips.