VERDIEPINGSARTIKEL

Geen bijzonder uitstel van belastingbetaling meer

Het bijzonder uitstel van betaling voor de te betalen belastingen tijdens de coronacrisis is op 1 oktober geëindigd. In principe is op dat moment de Belastingdienst weer gestart met het invorderen van belastingschulden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen schulden waarvoor wel bijzonder uitstel is gevraagd en waarvoor dit niet is gedaan.


9 november 2021 3 minuten Door redactie

Dit verdiepingsartikel wordt u aangeboden door Rendement Online


De invordering van belastingschulden heeft bij de Belastingdienst door de coronamaatregelen een tijdje op een laag pitje gestaan. De fiscus is echter na het stoppen van het bijzonder uitstel weer begonnen met invorderen.

Deze invordering geldt dan natuurlijk alleen voor de belastingen die nog niet betaald zijn en waar ook geen bijzonder uitstel van betaling voor is verleend. De reguliere belastingbetalingen moeten vanaf 1 oktober echter ook weer normaal voldaan worden.

Betalingsherinnering zijn verzonden

Als u nog belasting verschuldigd bent waarvoor u geen (bijzonder) uitstel van betaling heeft gekregen, heeft u als het goed is al eind september een vooraankondiging van de Belastingdienst ontvangen met daarin vermeld welke bedragen u moet gaan betalen. Daarna zijn er begin oktober betalingsherinneringen verzonden.

Betaalt u hierna nog niet, dan krijgt u in november aanmaningen en tenslotte volgen er in januari dwangbevelen. Blijft het betalen van de belasting lastig dan kan gekeken worden of u in aanmerking kunt komen voor ‘gewoon’ uitstel van betaling of kan er verzocht worden om een betalingsregeling.

Tot 1 oktober 2027 om te betalen

Bent u in aanmerking gekomen voor bijzonder uitstel in verband met de coronacrisis dan krijgt u tot 1 oktober 2027 de tijd om de uitgestelde belastingbedragen te voldoen. Er wordt geen invorderingsrente aan u berekend.

Aanvullende tegemoetkoming aanvragen

Bent u een ondernemer die tot en met 30 september 2021 gebruik heeft gemaakt van het bijzonder uitstel van belastingbetaling, dan kunt u als u aan de voorwaarden voldoet een tijdelijke aanvullende tegemoetkoming aanvragen als blijkt dat u uw belastingen nog niet kunt betalen na 30 september.

Die tegemoetkoming houdt in dat u voor de periode van 1 oktober tot 1 februari 2022 tijdelijk uitstel krijgt voor het betalen van uw nieuwe belastingverplichtingen. Wanneer komt u nu in aanmerking voor deze tijdelijke tegemoetkoming? U moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U moet eerder bijzonder uitstel van betaling hebben aangevraagd en gekregen.
  • Dat u uw belastingen nog niet kunt betalen wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de coronacrisis.
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard.
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost.
  • Uw onderneming is levensvatbaar.
  • Voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt aangevraagd, is aangifte gedaan.
  • Is de totale belastingschuld die is opgebouwd onder het bijzonder uitstel, plus de schuld die u opbouwt vanaf 1 oktober 2021 € 20.000 of hoger, dan moet u zorgen voor een verklaring van een derde deskundige voor de fiscus. Hieruit moet blijken dat er aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan. Is de schuld lager dan € 20.000, dan kunt u volstaan met een eigen verklaring waarin u de aard van de betalingsproblemen aangeeft.

Voorkom dure invorderingsmaatregel!

Als u de belastingschuld niet kunt voldoen, moet u zien te voorkomen dat de Belastingdienst zware maatregelen neemt om deze schuld te innen. Daar hangt namelijk een flink kostenplaatje aan vast. Neem zo snel mogelijk contact op met de Belastingdienst en verzoek om uitstel van betaling. Als u denkt dat u uw belastingschuld ook niet later kunt betalen, is kwijtschelding een optie. Of dit mogelijk is, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden.

Schriftelijk aanvragen

U moet de tegemoetkoming schriftelijk aanvragen door een brief te sturen naar: Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen. Vergeet niet de verklaring van de derde deskundige of de eigen verklaring als bijlage mee te sturen! De tijdelijke aanvullende versoepeling is met terugwerkende kracht aan te vragen dus u kunt er tot 1 februari 2022 schriftelijk om verzoeken.