BTW-plicht voor gastouderopvang?

20 april 2015

Onze organisatie bemiddelt tussen ouders en gastouders. Deze gastouders fungeren daardoor als zelfstandig ondernemer. Het is ons niet helemaal duidelijk of ze dit ook voor de BTW zijn. Zijn hun activiteiten nu wel of niet belast voor de BTW?

Gastouderopvang is vrijgesteld van BTW als de opvang plaatsvindt door tussenkomst van een (overeenkomstig de Wet kinderopvang) geregistreerd gastouderbureau. Daarvoor moet u voldoen aan de in die wet gestelde eisen. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de kinderopvang tot stand is gekomen door tussenkomst van een gastouderbureau.

Vrijstelling niet van toepassing zonder gastouderbureau

De vrijstelling is niet van toepassing op de opvang van kinderen die rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van het geregistreerde gastouderbureau, bij een gastouder zijn geplaatst. De vrijstelling is ook niet van toepassing als meer dan vier kinderen tegelijkertijd worden opgevangen (tenzij het gaat om experimentele opvang). Als ouders gebruikmaken van een gastouder, kunnen zij overigens recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit kan alleen als de gastouder geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U moet hierin als gastouderbureau ook geregistreerd staan.

Betaling moet via uw organisatie gebeuren

De betaling tussen ouder en gastouder gebeurt via uw organisatie. Als de betaling rechtstreeks gebeurt, heeft de ouder namelijk alsnog geen recht op kinderopvangtoeslag. Zelfs niet als de gastouder werkt voor een geregistreerd bureau.