Hoe vraag ik eHerkenning aan?

1 december 2020

Om namens mijn onderneming contact op te nemen met de Belastingdienst en UWV heb ik eHerkenning nodig, hoe kan ik dat aanvragen?

U kunt eHerkenningsmiddelen aanvragen bij een aantal leveranciers. Deze zijn erkend door de Rijksoverheid, en alleen zij mogen eHerkenning leveren. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen, maar verschillen van elkaar in onder andere type inlogmiddelen (zoals app, sms of token) en de prijs. Op basis van uw criteria kunt u zelf kiezen bij wie u eHerkenning aanvraagt. Een leveranciersoverzicht vindt u op eherkenning.nl.

Kamer van Koophandel

Een aanvraag moet juist en volledig zijn en voorzien van de juiste documenten en handtekeningen. Zo moet uw organisatie bijvoorbeeld ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel om eHerkenning aan te kunnen schaffen. De verwerkingstijd van uw aanvraag is onder meer afhankelijk van wat er in het Handelsregister is opgenomen over uw organisatie.

  • Bent u de bestuurder of natuurlijk rechtspersoon van de aanvragende organisatie en volledig bevoegd om namens de organisatie te handelen? Dan is de levertijd voor het aanvragen van een eHerkenningsmiddel enkele dagen.
  • Heeft uw organisatie een complexe bestuurdersstructuur (met veel en/of gezamenlijk bevoegde bestuurders), of betreft het meerdere KvK’s waarvoor eHerkenning aangevraagd dient te worden, zorg dan voor alle benodigde informatie voor uw aanvraag en houdt ook dan rekening met de levertijden.

Bij het verwerken van aanvragen voor betrouwbaarheidsniveau 3 moet de leverancier verplicht allerlei aanvullende controles doen op deze gegevens, zoals identificatie en het vaststellen van de bevoegdheid.

Stappenplan

Onderstaand stappenplan bevat de benodigde verplichte gegevens voor uw aanvraag. Neem in het geval van complexe bestuursstructuren en bij ketenmachtigingen contact op met de leverancier.

  1. Bedenk bij welke organisatie(s) u wilt u inloggen met eHerkenning.
  2. De organisatie(s) waar u wilt inloggen bepalen het betrouwbaarheidsniveau dat nodig is om in te loggen. Selecteer het hoogste van de door die organisaties gevraagde betrouwbaarheidsniveaus.
  3. Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 zijn machtigingen verplicht. Leg daarom vast welke medewerker voor welke dienst wordt gemachtigd om in te loggen namens uw organisatie.
  4. Als u tekenbevoegd bent volgens het handelsregister kunt u zelf de machtigingen vastleggen. Bent u dat niet, vraag dan een tekenbevoegd persoon om een machtigingen-beheerder aan te stellen. Het is zijn taak om u en uw collega's te machtigen voor diensten, ook in de toekomst.
  5. Kies een leverancier en vraag eHerkenning aan.

 

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de kosten voor eHerkenning (gedeeltelijk) gecompenseerd krijgen.Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.