Kunnen we vertrouwen op Handboek Loonheffingen?

30 maart 2015

Ik las een artikel over het maken van afspraken met de Belastingdienst. Aan informatie op de website van de fiscus kan ik geen rechten ontlenen, staat er. Maar hoe zit het met de informatie uit het Handboek Loonheffingen?

U heeft pas volledige zekerheid over een bepaalde kwestie als u bijvoorbeeld een afspraak maakt met een inspecteur van de Belastingdienst. Deze afspraak heeft dan betrekking op uw specifieke situatie. De algemene informatie op de website van de Belastingdienst geeft u in principe geen zekerheid over uw specifieke situatie. Deze informatie is namelijk bedoeld om u voorlichting te geven, dus om duidelijkheid te bieden.

Uitzondering voor Handboek Loonheffingen

Een uitzondering is het Handboek Loonheffingen. In 2011 heeft de toenmalige staatssecretaris van Financiën bepaald dat werkgevers mogen vertrouwen op de inhoud van het Handboek. Neemt u bepaalde beslissingen op basis van het Handboek, dan volgt de Belastingdienst uw handelwijze. Dit is alleen niet zo als het echt overduidelijk is dat de informatie onjuist is en u dat ook in redelijkheid had moeten beseffen.