Moet een adviseur grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst?

17 mei 2021

Klopt het dat ik als adviseur grensoverschrijdende constructies moet melden bij de Belastingdienst? En zo ja, hoe werkt dit dan?

Ja dit klopt inderdaad, u bent als intermediair (bijvoorbeeld accountants en belastingadviseurs) of belastingplichtige al vanaf 1 januari 2021 verplicht om grensoverschrijdende constructies te melden bij de Belastingdienst, Dit verplicht melden van grensoverschrijdende constructies aan de fiscus is onderdeel van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking.

Grensoverschrijdende constructie

Er is sprake van een grensoverschrijdende constructie als het gaat om constructies die lopen tussen twee EU-lidstaten of tussen een lidstaat en een land buiten de EU. De meldingsplicht geldt dus voor intermediairs maar ook voor belastingplichtigen die niet (samen)werken met een intermediair. De plicht is op 1 januari 2021 ingegaan, De boete voor het niet (tijdig) melden kan oplopen tot € 830.000.

Melden via portaal

Voor het melden van de grensoverschrijdende constructies heeft de Belastingdienst een portaal opgezet. Om in te loggen op dit portaal heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. Zzp’ers of kleine zelfstandigen die geen gebruikmaken van eHerkenning kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen op het gegevensportaal.

Leidraad met voorbeelden

De Belastingdienst eist dus dat grensoverschrijdende constructies die voldoen aan één of meerdere wezenskenmerken door u gemeld moeten worden. Een lijst van deze wezenskenmerken is te vinden in de richtlijn DAC6. Daarnaast is er een Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies beschikbaar gesteld met daarin onder andere een aantal voorbeelden van meldingsplichtige constructies per wezenskenmerk om het voor u te verduidelijken.

Let op: de informatie/melding moet u binnen 30 dagen nadat de constructie  gereed is voor implementatie aan de Belastingdienst hebben gemeld.