Wanneer komen we in aanmerking voor coulancerente?

12 oktober 2021

Wanneer komt onze onderneming in aanmerking voor een coulancerente van de Belastingdienst en hoe krijgen we de rente gestort?

De Belastingdienst  moet eventuele teruggaven of uitbetalingen binnen een redelijke termijn overmaken naar uw onderneming. Bij een overschrijding van die termijn kunt u in sommige gevallen coulancerente tegemoet zien.

Als de Belastingdienst te laat terugbetaalt.

U hebt recht op coulancerente als de behandeling van uw verzoek om teruggaaf van belasting langer heeft geduurd dan gebruikelijk. Betaalt de Belastingdienst vervolgens het terug te betalen bedrag te laat uit, dan kunt u een verzoek indienen voor coulancerente.

Bij het bepalen of een besluit meer tijd heeft gekost dan gebruikelijk, weegt ook uw medewerking mee en de tijd die u nodig hebt gehad om te reageren. De hoogte van deze rente is gelijk aan de hoogte van de wettelijke rente.

Let op: u heeft alleen recht op coulancerente als de fiscus niet ook al heffings- of invorderingsrente vergoedt. Een situatie waarin dat kan spelen is bijvoorbeeld de verrekening van een verlies met de winst van een ouder jaar (bij inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting) of bij middeling (inkomstenbelasting). Een ander voorbeeld is de teruggaaf van onterecht ingehouden dividendbelasting.

Verzoek indienen met formulier

U dient een verzoek om vergoeding van coulancerente in met het formulier Verzoek coulancerente.