Welke berichten van de Belastingdienst ontvang ik digitaal?

9 december 2020

Als ondernemer krijg ik een deel van de berichten van de Belastingdienst digitaal, en een deel per post. Waarom is dit, en kan ik dit aanpassen?

Tegenwoordig stuurt de Belastingdienst steeds meer post digitaal, bijvoorbeeld alle berichten voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Omdat u als ondernemer voor die belastingen verplicht digitaal aangifte doet lopen deze berichtenstromen enkel digitaal.

De overige berichten stuurt de Belastingdienst nog steeds digitaal en/of op papier, en sommige alleen op papier. Wat op papier en wat digitaal mag, is allemaal in regelgeving vastgelegd. Op termijn kunt u kiezen of u post van de Belastingdienst op papier óf digitaal wilt ontvangen. Wie zijn zaken graag digitaal regelt, kiest voor digitaal. En wie dat lastig vindt, kiest voor papieren post. Wanneer deze keuzeregeling precies start wordt later bekendgemaakt, maar voorlopig is de verwachting dat het niet eerder dan 2022 zal zijn.

Uitzonderingen

Er zijn vijf groepen burgers wettelijk uitgezonderd van de verplichting tot digitaal verkeer:

  • Mensen met een woonadres in het buitenland, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • Nabestaanden van overledenen, omdat er voor deze groep nog geen machtigingsmogelijkheid is voor het digitaal afhandelen van belasting- en toeslagzaken.
  • Mensen die onder curatele staan of die onder bewind gesteld zijn, omdat een voorziening voor het vaststellen van de bevoegdheid voor hun wettelijk vertegenwoordiger nog ontbreekt.
  • Mensen met een diplomatieke status die fiscale privileges hebben, omdat zij nog niet altijd over een DigiD (kunnen) beschikken.
  • Kinderen onder de 14 jaar, omdat zij nog geen MijnOverheid-account kunnen aanvragen.

Digitale portalen

Als u kiest voor digitale communicatie, krijgt u vanaf dan alleen nog maar berichten via uw digitale postbus. Hierbij ontvangt u een e-mail met de melding dat er een bericht voor u klaarstaat. Niet met het bericht zelf, daarvoor is e-mail niet veilig en betrouwbaar genoeg. Uw digitale postbus is dat wel.

Digitale post ontvangt u in uw digitale postbus op de volgende portalen:

  • MijnOverheid. Dit is uw persoonlijke communicatiekanaal voor de hele overheid, dus ook voor berichten van bijvoorbeeld uw gemeente, waterschap en provincie. De digitale postbus is de ‘Berichtenbox’.
  • Mijn Belastingdienst. Dit is een portaal van de Belastingdienst zelf. U kunt hier al uw belastingzaken regelen, zoals aangifte doen, en u vindt er bijvoorbeeld correspondentie over uw belastingaangifte.
  • Mijn toeslagen. Dit is speciaal bedoeld voor alles wat met toeslagen te maken heeft en digitaal geregeld kan worden. U kunt hier onder meer toeslag(en) aanvragen, uw gegevens wijzigen en uw beschikkingen en specificaties van uw toeslag(en) bekijken. De beschikkingen ontvangt u ook in uw Berichtenbox op MijnOverheid.


Meer informatie over contact met de Belastingdienst vindt u in de toolbox Zo onderhoudt u een goed contact met de Belastingdienst.