Welke termijn geldt voor het indienen van een aangifte schenkbelasting?

13 december 2009

Mijn organisatie heeft een flink bedrag geschonken gekregen van een weldoener. Hierover moet natuurlijke schenkbelasting worden afgedragen maar voor wanneer moet ik nu de aangifte voor de schenkbelasting hebben ingediend bij de Belastingdienst?

Als uw organisatie schenkbelasting moet betalen, moet u op tijd aangifte doen. U moet aangifte schenkbelasting doen vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking is ontvangen. Doet u niet op tijd aangifte, dan kan de Belastingdienst uw organisatie een boete opleggen.

Aangifte met formulier doen of online

U moet aangifte doen met behulp van het formulier ‘Aangifte schenkbelasting'. Het formulier kunt u downloaden vanaf de website van de Belastingdienst of u doet de aangifte online.