Contact met de Belastingdienst

Ondernemers krijgen met allerlei fiscale regels te maken. Die zijn niet voor elke onderneming even duidelijk. Het is dan handig om opheldering te vragen. Dat kan indirect, via de informatie op de site van de Belastingdienst of direct. Bij algemene vragen kan dat via de BelastingTelefoon of via Twitter. Spelen er complexere zaken, dan is het mogelijk om een afspraak te maken met een medewerker van het belastingkantoor bij u in de buurt. 
Soms komt de Belastingdienst bij uw onderneming over de vloer. Inspecteurs van de Belastingdienst voeren controles uit van de afgedragen belastingen en kunnen een naheffings- of navorderingsaanslag opleggen. Daar kunt u dan schriftelijk bezwaar tegen aantekenen. Dat geldt ook als u het niet eens bent met een beschikking van de Belastingdienst over een bepaalde fiscale situatie.

Uitgelicht

Loket vergoeding kosten eHerkenning opent in september

Ondernemingen die de kosten voor de verplichte eHerkenning terug willen krijgen, kunnen vanaf volgende maand terecht bij de Rijksdienst...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 10-08-2020

Terugbetalen uitgestelde belasting mag in 3 jaar

Ondernemers krijgen langer de tijd om hun door de coronacrisis uitgestelde belastingrekening terug te betalen. Ook om eerder aangevraagd...

Nieuws
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 30-09-2020

Hoe snel moet ik betalingsonmacht melden bij de...

Hoe snel moet ik als bestuurder melden dat mijn bv niet in staat is om de belastingschulden te betalen om bestuurdersaansprakelijkheid...

Vraag en antwoord
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 10-06-2020

Belastingdienst komt op bezoek

De Belastingdienst heeft een aantal bezoekmanieren tot zijn beschikking om een controle bij u uit te oefenen. Om welk soort bezoek...

Infograhpic
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 14-05-2020

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Wat komt er kijken bij het betalen van de uitgestelde belastingen?

Contact met de Belastingdienst 4 minuten | 11-09-2020

Verschillende regelingen voor coronasteun lopen door tot 1 juli 2021, maar met het uitstel van belastingbetaling is het kabinet niet zo ruim...

Beleidsopties voor een toekomstbestendig belastingstelsel

Contact met de Belastingdienst 4 minuten | 24-06-2020

Om het belastingstelsel ook in de toekomst te laten functioneren moeten er 7 knelpunten uit de weg geruimd worden. Dat hebben ambtelijke ond...

Uitstel van betaling aanvragen

Contact met de Belastingdienst 5 minuten | 22-04-2020

Het coronavirus hakt er voor veel ondernemers financieel flink in. Als u hiermee te maken heeft, kan dit er helaas toe leiden dat u uw belas...

Infographics

Belastingdienst komt op bezoek

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 14-05-2020

De Belastingdienst heeft een aantal bezoekmanieren tot zijn beschikking om een controle bij u uit te oefenen. Om welk soort bezoek het gaat, staat in de brief aangegeven...

Een financieel intermediair inzetten

Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum 22-04-2020

Een ondernemer wil zich richten op zijn onderneming en het liefst de financiële administratie, fiscale aangiftes of het opstellen van de jaarrekening aan een intermediair...

E-learning

Heffingen voor ondernemers
Videocollege
21 minuten
26-02-2014

Vraag en antwoord

Hoe vraag ik de BTW over de zonnepanelen van mijn bv terug?
Als u zonnepanelen gaat kopen voor uw bv, moet u dit in uw BTW-aangifte verwerken. De BTW die aan uw bv in rekening is gebracht voor de koop van de zonnepanelen, neemt u mee in uw reguliere BTW-aangifte. Hoe u dat precies doet, hangt af van de soort zonnepanelen. Als de zonnepanelen alleen... Lees het hele antwoord