Contact met de Belastingdienst

Ondernemers krijgen met allerlei fiscale regels te maken. Die zijn niet voor elke onderneming even duidelijk. Het is dan handig om opheldering te vragen. Dat kan indirect, via de informatie op de site van de Belastingdienst of direct.

Soms komt de Belastingdienst bij uw onderneming over de vloer. Inspecteurs van de Belastingdienst voeren controles uit van de afgedragen belastingen en kunnen een naheffings- of navorderingsaanslag opleggen. Daar kunt u dan schriftelijk bezwaar tegen aantekenen.

Nieuws

Geef uiterlijk 1 mei correcties WTL-berekening door

10-04-2024

Werkgevers hebben nog tot en met uiterlijk 1 mei de tijd om een correctiebericht in te dienen bij de Belastingdienst voor hun WTL-berekening...

Kan de fiscus straks 'ambtshalve' geld teruggeven?

26-03-2024

De Belastingdienst ziet het liefst dat belastingplichtigen gewoon uit zichzelf aan hun belastingplicht voldoen. Maar tegelijkertijd legt de...

Dwangsom eisen bij niet op tijd ontvangen uitspraak bezwaar

25-03-2024

Een belastingplichtige die niet op tijd een uitspraak ontvangt op een verzoek of bezwaar van de inspecteur van de Belastingdienst kan in aan...

Vóór 1 april correctie loonaangifte 2018 indienen

18-03-2024

Werkgevers die over 2018 van de Belastingdienst een correctie moeten indienen, hebben daarvoor nog tot 1 april 2024 de tijd. Na het verstrij...