KvK ontving veel vragen over financiële problemen

14 mei 2024 | Door redactie

In 2023 ontvingen de ondernemersadviseurs van de Kamer van Koophandel (KvK) veel vragen van ondernemers die in financieel zwaar weer verkeerden. In 2023 werden over het thema zwaar weer 2.836 vragen beantwoord ten opzichte van 2.203 vragen in 2022. De website laat een vergelijkbare trend zien: in 2022 waren er 228.075 sessies over dit thema en in 2023 waren dit er 327.109.

Ondernemers kunnen bij de ondernemersadviseurs van de KvK aankloppen met vragen over bijvoorbeeld het starten of het groeien van een onderneming, maar ook over zaken die spelen in het geval van financiële problemen (artikel). In 2023 werden daar veel vragen over gesteld. Dit is te lezen in het 'KvK Jaarverslag 2023' (pdf). Deze ontwikkeling is mede het gevolg van de problemen waar menig ondernemer mee te maken heeft als gevolg van de coronapandemie, (belasting)schulden en hogere (energie)kosten. Daarnaast zijn sommige ondernemers financieel slecht onderlegd of hebben zij moeite om financiering te krijgen. Bij financiële problemen kan de KvK doorverwijzen naar partners Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Over Rood.

Verbeteren van vaardigheden op het vlak van financiering

Om ervoor te zorgen dat financiering beter toegankelijk wordt voor ondernemers is in 2023 een financieringsakkoord gesloten op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De KvK gaat in 2024 een financieringshub in het leven roepen. Daarmee kan de KvK een belangrijke rol spelen in het verbeteren van vaardigheden van ondernemers op het gebied van zakelijke financiering.

Contactkanaal voor klanten

Op het gebied van digitalisering is Chatbot Charlie, met zo’n 13.000 gesprekken per week, in 2023 uitgegroeid tot een volwaardig contactkanaal voor klanten van de KvK-website. Op jaarbasis voert Chatbot Charlie 676.000 gesprekken. Daardoor is de druk op telefonie afgenomen en zijn de kosten voor klantcontact gedaald. De KvK zet in op meer functionaliteiten voor de chatbot in 2024.

Bijlagen bij dit bericht