Overgangsregeling UBO-gegevens opvragen uitgesteld

14 juni 2024 | Door redactie

De huidige regeling voor het raadplegen van de UBO-gegevens van een onderneming zou op 1 juni vervallen. Deze datum was voor de Kamer van Koophandel (KvK) echter niet haalbaar, dus zal de eerste mogelijkheid voor Wwft-instellingen om UBO-uittreksels op te vragen pas vanaf 1 augustus zijn.

De gegevens in het UBO-register maken duidelijk wie er binnen een onderneming of stichting daadwerkelijk de beslissingen neemt. Deze personen zijn de uiteindelijke belanghebbenden, of de zogenoemde UBO’s (‘ultimate beneficial owner’ ofwel UBO). Bij een bv is bijvoorbeeld de natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen houdt de UBO (zie ook het bericht Wanneer is iemand een UBO?). Het register maakt deel uit van het Handelsregister en wordt beheerd door de KvK.

Huidige regeling nog in stand

Aanvankelijk waren de UBO-registers toegankelijk voor iedereen en was een groot deel van de gegevens openbaar, zoals te zien in deze infographic. Het Europese Hof van Justitie was het hier niet mee eens, en oordeelde eind 2022 dat dit een te grote inbreuk maakte op de privacy van UBO’s. Als reactie hierop heeft het kabinet het Nederlandse UBO-register toen per direct gesloten. Sindsdien geldt de regeling dat als een onderneming gecontroleerd moet worden op een UBO-registratie, dit moet gebeuren via een bevestigingsmail van de KvK. Deze mail stelt dan vast of er daadwerkelijk registratie heeft plaatsgevonden. Daarnaast is een screenshot van de UBO-gegevens ook voldoende. Dit zou tot 1 juni duren.

Overgangsregeling treedt pas 1 augustus in werking

De termijn om de huidige regeling te laten vervallen op 1 juni bleek echter niet technisch haalbaar voor de KvK, vandaar dat de inwerkingtreding van de overgangsregeling nu is uitgesteld met twee maanden. Met ingang van 1 augustus is het dan voor een Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) -instelling wel mogelijk om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen. Denk hierbij aan banken, notarissen, makelaars, advocaten en belastingadviseurs die de gegevens moeten kunnen checken. Tot die tijd zal de registratiecontrole van een Wwft-instelling wanneer er een nieuwe zakelijke relatie wordt aangegaan nog via de bevestigingsmails van de KvK moeten gaan.

Bijlagen bij dit bericht