Allerlaatste kans voor het regelen van eHerkenning

Werkgevers die nog geen eHerkenning met beveiligingsniveau 3 hebben aangevraagd, moeten dat snel doen. 1 november is namelijk de deadline: vanaf die dag kunnen organisaties alleen nog inloggen op het werkgeversportaal van UWV met eHerkenning.

23 oktober 2019 | Door redactie

eHerkenning is per 1 november 2019 de enige manier om nog in te loggen bij het werkgeversportaal van UWV. Alleen al daarom moeten organisaties die deze digitale sleutel nog niet geregeld hebben, nu actie ondernemen. Zonder eHerkenning kunnen zij over 9 dagen bijvoorbeeld geen ziek- en hersteldmeldingen meer doen, geen ontslagaanvragen meer indienen, geen re-integratieverslagen meer uploaden en geen verzamelspecificatie meer bekijken van de uitkeringen die zij aan werknemers moeten betalen.

Ook eHerkenning nodig voor Mijn Belastingdienst Zakelijk

Dat is nog niet alles. Zonder eHerkenning kunnen werkgevers ook geen brieven bekijken, downloaden en opslaan over uitkeringen op grond van de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO) en geen organisatiespecifieke informatie meer inzien over het eigenrisicodragerschap voor de ZW en WGA. Daarnaast geldt voor werkgevers die ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ gebruiken voor de aangifte loonheffingen dat zij eHerkenning nodig hebben om in te loggen. Voor werkgevers die nu nog aangifte doen via het programma van de Belastingdienst, wordt Mijn Belastingdienst Zakelijk verplicht per het eerste tijdvak van 2020.

Aanvragen bij middelenleverancier

Om een eHerkenningsmiddel aan te vragen, moeten werkgevers op zoek naar een zogenoemde middelenleverancier. Deze leveranciers bieden de digitale inlogsleutel op vijf niveaus aan. Voor toegang tot het werkgeversportaal van UWV is niveau 3 (EH3) vereist. Werkgevers kunnen de diensten en prijzen makkelijk van de verschillende leveranciers vergelijken via eHerkenning.nl. Na de aanvraag duurt het nog enkele weken voor deze goedgekeurd wordt.
Voor organisaties die na 1 november wel een aanvraag hebben ingediend, maar nog geen eHerkenning hebben ontvangen, geldt er een spoedprocedure. Die garandeert dat uiterlijk de volgende werkdag de sleutel met niveau 3 geleverd wordt.

Bijlagen bij dit bericht

Doelgroepregister
E-learning | VideoCollege 6 minuten