Doelgroepregister nu ook online raadplegen

30 november 2015 | Door redactie

U kunt sinds kort het doelgroepregister van de banenafspraak voor arbeidsbeperkten ook online raadplegen. Zo kunt u nog sneller en eenvoudiger bekijken of een werknemer of sollicitant meetelt voor het quotum arbeidsbeperkten en u bijvoorbeeld een premiekorting kan opleveren.

Het doelgroepregister van de banenafspraak staat online. Dat betekent dat u zelf kunt controleren of een (potentiële) werknemer onder de doelgroep van de banenafspraak valt en dus meetelt voor het quotum arbeidsbeperkten. Om dat via de website van UWV te controleren, moet u een account hebben bij het werkgeversportaal van UWV. Vroeger kon u het doelregister alleen raadplegen via een e-mail met een bijgevoegd aanvraagformulier.

Nieuw kennisdocument Quotumwet

Werknemers en sollicitanten kunnen zelf ook bekijken of zij opgenomen zijn in het doelgroepregister. UWV beheert het register en actualiseert het regelmatig. De bedoeling van het doelgroepregister is om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om met werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te gaan. Ook de verschillende instrumenten uit de Participatiewet helpen daarbij.
Als u op zoek bent naar meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, kunt u hiervoor het nieuwsartikel 'Benut vernieuwd kennisdocument Quotumwet' bekijken.