Dwangsom bij late beslissing UWV

10 februari 2011 | Door redactie

Sinds 1 oktober 2009 kunt u UWV in gebreke stellen als u na een aanvraag of bezwaar te lang op een beslissing moet wachten. Als UWV dan niet binnen twee weken alsnog reageert kunt u een dwangsom eisen. U zult niet de enige zijn: tussen oktober 2009 en oktober 2010 blijkt de uitkeringsinstantie ruim € 100.000 aan dwangsommen te hebben uitbetaald.

In een ideale wereld zouden overheidsinstanties als UWV altijd heel snel reageren. Maar in de praktijk gebeurt het regelmatig dat ondernemingen te lang moeten wachten op een beslissing van deze instantie. Dat is vervelend als u snel duidelijkheid wilt hebben over een ingediende aanvraag. Maar sinds oktober 2009 staat u niet meer helemaal machteloos. Na een aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging van UWV, waarop een uiterste termijn staat vermeld waarbinnen de instantie moet reageren. Als er binnen die termijn geen beslissing valt, kunt u UWV in gebreke stellen.

In gebreke stellen

Als UWV binnen de termijn met een geldige reden komt om de beslistermijn te verlengen of tijdelijk stop te zetten kunt u de organisatie nog niet in gebreke stellen. Een geldige reden is bijvoorbeeld de situatie dat UWV medisch advies moet inwinnen. Krijgt u niets te horen van UWV dan kunt u wel stappen ondernemen. Om UWV in gebreke te stellen kunt u een formulier gebruiken op de website van UWV. Als u namens een werknemer een aanvraag heeft ingediend moet de werknemer zelf dit formulier invullen. Na ontvangst ervan heeft UWV nog twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Lukt dat niet? Dan heeft u of de werknemer recht op een dwangsom die na 42 dagen kan oplopen tot € 1.260.