Gebruik doelgroepregister voor banenafspraak

Wilt u weten of een sollicitant of werknemer onder de doelgroep van de banenafspraak van de Participatiewet valt, dan kunt u hiervoor het doelgroepregister online raadplegen. UWV heeft dit register onlangs beschikbaar gesteld voor werkgevers.

9 november 2015 | Door redactie

Heeft u een werknemer met een arbeidshandicap (tool) in dienst of overweegt u deze in dienst te nemen, dan kunt u via werkgeversportaal van UWV zelf controleren of de (potentiële) werknemer onder de doelgroep van de Participatiewet valt. Voorheen gold dat u met een e-mail met bijgevoegd aanvraagformulier informatie uit het doelgroepregister kon opvragen bij UWV. Nu kunt u het register dus zelf raadplegen. Ook werknemers en sollicitanten hebben de mogelijkheid om het register in te zien en te controleren of zij hierin zijn opgenomen. 

Kennisdocument over banenafspraak beschikbaar

UWV heeft het doelgroepregister in beheer en actualiseert dit regelmatig. De nieuwe werkwijze moet ertoe leiden dat werkgevers nog meer worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met de banenafspraak. Zoekt u naar meer informatie over de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, die de afspraken van de banenafspraak bevestigt, dan kunt u hiervoor het kennisdocument van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekijken.