Hulp UWV bij berekenen dagloon niet meer gratis

10 februari 2014 | Door redactie

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) krijgt u sinds 1 februari 2014 geen gratis hulp meer van UWV. U moet voortaan € 40 betalen als u UWV inschakelt voor het berekenen van het dagloon van een zieke (ex-)werknemer.

Sinds het nieuwe dagloonbesluit werknemersverzekeringen (pdf) dat op 1 juni 2013 is ingegaan, zijn er nieuwe regels voor de berekening van het dagloon voor de ZW-uitkering. Daarom kon u als eigenrisicodrager voor de ZW tijdelijk gratis hulp krijgen van UWV bij het bepalen van het dagloon van een zieke (ex-)werknemer. Per 1 februari moet u de hoogte van de ZW-uitkering voor het eigenrisicodragerschap (ERD) echter weer gewoon zelf uitrekenen of UWV voor deze dienst betalen. Dit geldt voor alle verzoeken die u vanaf 1 februari heeft ingediend. De eerste ziekte- of uitkeringsdag doet er niet toe. UWV hanteert de volgende tarieven voor zijn ondersteuning:

Machtiging werknemer nodig voor no-riskstatus

UWV kan u ook nog helpen bij andere taken die horen bij het eigenrisicodragerschap:

  • Beoordeling maatregel Ziektewet-uitkering ERD (doc): € 38.
    Als uw zieke (ex-)werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie of zich niet houdt aan bepaalde regels, kunt u mogelijk zijn uitkering stoppen of verlagen. Met dit formulier vraagt u UWV om dit te beoordelen.
  • Informatieverzoek inclusief ERD-gegevens (doc): € 20.
    Met dit formulier kunt u alle loon- en persoonsgegevens van een (ex-)werknemer opvragen die onder het eigen risico voor de ZW valt. Wilt u informatie over een eventuele no-riskstatus, dan heeft u een machtiging van de werknemer nodig.

ZW-uitkering gebaseerd op laatst verdiende salaris

Het formulier Informatieverzoek ERD vorige werkgevers (doc) staat nog wel op de website van UWV, maar is feitelijk overbodig geworden door het nieuwe dagloonbesluit. Dit is namelijk hetzelfde formulier als het informatieverzoek inclusief ERD-gegevens, maar dan zonder uw eigen loongegevens. Door het nieuwe dagloonbesluit telt alleen het salaris uit de laatste dienstbetrekking mee. Werknemers die ziek uit dienst gaan en onder het eigen risico van uw onderneming vallen, krijgen dus een ZW-uitkering gebaseerd op het loon uit uw onderneming. De gegevens van vorige werkgevers heeft u dus niet meer nodig en het is overbodig geworden om daarvoor een informatieverzoek in te dienen bij UWV.