UWV in gebreke stellen bij te late reactie

16 maart 2011 | Door redactie

Vanuit uw werk heeft u waarschijnlijk veel contact met UWV. Of dat nu gaat om een deskundigenoordeel of de aanvraag van een Ziektewet-uitkering; het is wel zo fijn als UWV binnen de gestelde tijd reageert. Doet UWV dat niet, dan kunt u de instantie in gebreke stellen en in sommige gevallen zelfs een dwangsom opleggen!

Stel dat u een deskundigenoordeel aanvraagt bij UWV, omdat u het met een werknemer niet eens kunt worden over het werk dat hij tijdens zijn re-integratie moet doen. De instantie moet dan binnen twee weken met een oordeel komen. Deze termijn is wettelijk vastgelegd. Een snelle beslissing is tenslotte in het belang van de re-integratie. Zolang er geen duidelijkheid is over de arbeidsgeschiktheid van de werknemer en wat passend werk is, ligt de re-integratie stil. En dat kost veel geld! Helaas duurt het vaak langer voordat UWV met een oordeel komt. Soms komt dat omdat er meer (medische) gegevens van u nodig zijn. Dat moet UWV u tijdig laten weten. Het uitvoeringsinstituut mag de beslistermijn één keer verlengen.

UWV in gebreke stellen

Heeft u na twee weken of de verlengde termijn nog niks gehoord? Dan kunt u UWV in gebreke stellen. Dat kunt u doen met een formulier van UWV zelf: ‘Melding te late beslissing UWV'. U vraagt UWV dan om alsnog binnen twee weken te beslissen. Haalt de instantie dit ook niet, dan heeft u recht op een vergoeding: een dwangsom. Deze loopt maximaal 42 dagen en loopt op naarmate het UWV later is:

  • eerste 14 dagen: € 20 per dag;
  • de volgende 14 dagen: € 30 per dag;
  • overige dagen: € 40 per dag.

Hoogte van de dwangsom

De maximumvergoeding is € 1.260. Als de dwangsom gaat lopen, kunt u tegelijkertijd naar de rechter stappen om UWV te dwingen een oordeel uit te brengen. Zodat u en de werknemer snel weer aan de slag kunnen met de re-integratie!