Waar kan ik loondispensatie aanvragen voor een werknemer met een Wajong-uitkering?

16 juni 2020

Waar kan ik loondispensatie aanvragen voor een werknemer met een Wajong-uitkering?

Voor werknemers met een uitkering op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) kunt u toestemming krijgen om een salaris uit te betalen dat lager is dan het minimumloon. Dit is de zogenoemde loondispensatie.

Bij het uitbetalen van de salarissen bent u normaal gesproken gebonden aan het wettelijk minimumloon. Dit kan voor organisaties een behoorlijke financiële drempel opwerpen. Er zijn nu eenmaal werknemers (zoals Wajongers) die soms achterblijven bij wat als standaardproductie geldt. Daarom bestaat de mogelijkheid van loondispensatie.

Formulier invullen en opsturen

U mag niet zomaar zelf besluiten om een werknemer een salaris onder het wettelijk minimumloon te betalen. Daarvoor moet u eerst een aanvraag indienen bij UWV via het formulier ‘Aanvraag loondispensatie’. Kijk daarvoor op de website uwv.nl. Het ingevulde formulier stuurt u op naar UWV, Postbus 58420, 1040 HK Amsterdam.

Daar besluit een arbeidsdeskundige of hij het verzoek honoreert, voor welk bedrag en voor hoelang. Daarbij draait het om één centrale vraag: presteert de werknemer, in vergelijking met zijn collega’s met een soortgelijk takenpakket, minimaal 25% minder als gevolg van zijn handicap of ziekte? UWV kent loondispensatie vervolgens in principe voor een halfjaar tot maximaal 5 jaar toe.

Toestemming werknemer nodig

Voor het aanvragen van de loondispensatie heeft u ook toestemming nodig van de werknemer. Toch is dat geen volledig vrije keuze. Het is altijd, zeker in economisch mindere periodes, belangrijk om de concurrentie aan te kunnen op de arbeidsmarkt.

Dat is voor een werknemer met een Wajong-uitkering behoorlijk moeilijk. Hij zal daarom waarschijnlijk toch eieren voor zijn geld kiezen en een lager loon accepteren. Wel heeft de werknemer de mogelijkheid om zijn lage inkomsten met een aanvullende Wajong-uitkering beter op peil te houden. Daarnaast heeft hij meestal recht op toeslagen.