Contact met UWV

UWV biedt verschillende diensten en ondersteuning voor werkgever en werknemer. De instantie ondersteunt werkzoekenden bij het vinden van werk en werkgevers bij het vinden van geschikt personeel. Als werken voor iemand niet of niet direct mogelijk is, zorgt UWV voor een uitkering. 

Daarnaast is UWV verantwoordelijk voor het verzamelen en beheren van de gegevens over lonen, uitkeringen en dienstverbanden van alle verzekerden in Nederland. Die gegevens worden gebruikt om de hoogte van uitkeringen te berekenen en formulieren zo veel mogelijk vooraf in te vullen. Ook handhaving is een taak van UWV. Gecontroleerd wordt of werkgevers en werknemers zich aan de regels houden. Als dat niet zo blijkt te zijn, kan UWV sancties opleggen.

 

Wanneer kunnen we werktijdverkorting (WVT) aanvragen?

Arbeidstijden | Publicatiedatum 17-07-2023

Bij welke omstandigheden kunnen we gebruik maken van de Regeling werktijdverkorting (WVT). Voor welke werknemers geldt de regeling werktijdverkorting (WVT)? Hoe vragen...

Wie kunnen controles op de werkplek uitvoeren?

Werkplek | Publicatiedatum 26-06-2023

Onze organisatie probeert zich natuurlijk netjes aan alle wetten en regels te houden, maar welke instanties kunnen allemaal op de werkvloer komen controleren of dat inderdaad...

Wat houdt de no-riskpolis in?

Personeelssubsidies | Publicatiedatum 01-05-2023

Ik kom vaak de term no-riskpolis tegen in verband met werknemers met een arbeidsbeperking. Wat is een no-riskpolis precies?

Regel een ontslag om bedrijfseconomische redenen

Ontslag Publicatiedatum 16-06-2020

Uw organisatie wil of moet om bedrijfseconomische redenen medewerkers ontslaan. Een pijnlijk, maar noodzakelijk besluit voor de toekomstbestendigheid van uw organisatie....

De status van re-integratie bij post-COVID of long-COVID

Arbeidsomstandigheden 4 minuten | 09-08-2023

In maart 2023 kwamen de laatste corona-adviezen van de overheid te vervallen: het (zelf)test- en isolatieadvies. De coronazorgen zijn dan oo...

Deskundigenoordeel van UWV nodig bij ontslag zieke werknemer?

Ontslag 6 minuten | 09-08-2023

Vermoedelijk bent u wel bekend met de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Het oordeel kan helpen de twijfels over het...

Dit zijn de regels voor adoptieverlof of pleegzorgverlof

Verlofregelingen 5 minuten | 28-07-2023

Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, kunnen aanspraak maken op adoptie- of pleegzorgverlof en een uitkering tijden...

Scholingsmogelijkheden voor werknemers

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 29-06-2023

Het stimuleren van scholing of het omscholen van werknemers kan een goede investering zijn voor uw organisatie. Wat zijn de scholingsmogelijkheden voor werknemers zelf?

Vergoedingen bij einde van arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst Publicatiedatum 24-04-2023

Vaak moet een werkgever bij het einde van een arbeidsovereenkomst één of meerdere vergoedingen betalen aan de werknemer. Het gaat niet altijd (alleen) om...

Proefplaatsing

Personeelssubsidies Publicatiedatum 18-02-2023

Een werkgever kan mensen met een UWV-uitkering aannemen voor een zogenoemde proefplaatsing. Dit is een middel van UWV om de kans op werk voor uitkeringsgerechtigden te...

Het STAP-budget

Opleiding en ontwikkeling Publicatiedatum 05-01-2023

In 2022 introduceert de overheid een individueel leer- en ontwikkelbudget. Hiervoor is de subsidieregeling Stimulering van de Arbeidsmarktpositie (STAP) in het leven...

Heeft u een vraag over Contact met UWV?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Contact met UWV?

Jo Weerts
Jo Weerts
Trainer en presentator
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie