Aanvraag NOW 4 vanaf 26 juli mogelijk, ook voor wateroverlast

Werkgevers kunnen vanaf maandag 26 juli een aanvraag indienen voor de volgende periode van de Noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW 4). De subsidie voor loonkosten is ook beschikbaar voor organisaties met omzetverlies door wateroverlast.

20 juli 2021 | Door redactie

Via de NOW kan een werkgever met een (verwacht) omzetverlies van minimaal 20% een deel van zijn loonkosten vergoed krijgen. Hiervoor dient de werkgever een aanvraag in bij UWV. De instantie betaalt eerst een voorschot uit van 80% van het subsidiebedrag; op een later moment volgt de definitieve subsidieberekening. Deze tijdelijke steunregeling, die in het leven is geroepen vanwege corona, is meerdere keren verlengd. In het derde kwartaal van 2021 zijn de regels van de NOW 4 van toepassing. Omdat het demissionaire kabinet eind juni nog besloot een aanpassing door te voeren in deze zesde tranche van de NOW, werd de opening van het aanvraagloket uitgesteld. UWV heeft nu bekendgemaakt dat werkgevers vanaf maandag 26 juli hun aanvraag kunnen indienen. Het loket sluit op 30 september.

Begrenzing aan omzetverlies voor NOW 4

De aanpassing van de NOW 4 betreft een begrenzing van het maximale op te geven omzetverlies voor de berekening van het subsidiebedrag. UWV rekent met een omzetverlies van maximaal 80%, ook als het omzetverlies van een organisatie hoger is. Daarnaast geldt in de NOW 4 een nieuwe referentiemaand voor de loonsom: februari 2021. Om werkgevers te helpen bij de inschatting van hun situatie en subsidiebedrag, heeft UWV een simulatietool ontwikkeld.

Update 23-07-21: de definitieve NOW 4 is gepubliceerd in de Staatscourant.

NOW voor omzetverlies door wateroverlast

Hoewel de NOW ontwikkeld is naar aanleiding van de coronacrisis, wordt er in de subsidieregeling geen onderscheid gemaakt tussen de oorzaken van het omzetverlies. Dat betekent dat ook organisaties in Limburg die geen of minder omzet draaien vanwege de wateroverlast, recht kunnen hebben op de tegemoetkoming van de NOW. Daarnaast is de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor deze werkgevers beschikbaar. Dat heeft demissionair premier Rutte laten weten.

Aantal NOW-aanvragen is afgenomen

In vergelijking met het begin van de coronacrisis heeft de NOW aan populariteit verloren. De overheid was bijna € 10 miljard kwijt aan de eerste NOW, waarvoor de voorwaarden minder strikt waren. Zo’n 140.000 organisaties kregen toen een voorschot uitbetaald. In de vijfde periode van de NOW (april tot en met juni 2021) kende UWV minder dan 45.000 aanvragen toe. De regeling eindigt per 1 oktober 2021, al is dit door de verspreiding van het coronavirus met onzekerheden omgeven.