Aanvraagloket TVL ook open voor grootbedrijf

Ook organisaties en ondernemingen met meer dan 250 werknemers kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Het loket opent voor hen op 10 mei en blijft open tot en met 10 juni. Tot nu toe kon alleen het mkb TVL aanvragen. Voor deze groep gaat het subsidieloket zoals gepland al op 18 mei dicht.

7 mei 2021 | Door redactie

De TVL is onderdeel van het enorme pakket met coronasteun van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende kosten voor bijvoorbeeld huur en verzekeringen (zie ook: Kom ik in aanmerking voor de TVL?) Organisaties krijgen een vergoeding van de berekende vaste lasten voor hun sector. Ze hoeven dus geen bonnetjes van hun vaste lasten in te leveren bij uitvoerder RVO.

Grenzen voor aanvraag TVL grootbedrijf

Tot nu toe konden alleen mkb’ers een aanvraag doen voor de TVL. Vanaf 10 mei 2021 komen daar dus ook de grotere organisaties bij. Zij kunnen vanaf die dag een aanvraag doen voor TVL over het eerste kwartaal van 2021. Het loket opent op 10 mei om 12:00 uur, en het sluit weer op 10 juni om 17:00 uur. Daarmee blijft het loket dus langer open dan voor kleinere organisaties, want mkb’ers moeten hun aanvraag uiterlijk 18 mei om 17:00 uur inleveren.
De grens tussen mkb en grootbedrijf ligt dus bij 250 werknemers, gemeten naar voltijdsbanen (fte). Een organisatie die minder dan 250 werknemers heeft valt ook in de categorie ‘groot’ als:

  • de jaaromzet hoger is dan € 50 miljoen; en
  • het balanstotaal meer dan € 43 miljoen is.

De TVL-vergoeding voor het grootbedrijf over het eerste kwartaal is maximaal € 600.000. Bij aanvragen waarbij het subsidiebedrag hoger is dan € 125.000 moet de indiener ook een accountantsverklaring meesturen. Voor de aanvraag is in principe een eHerkenning met beveiligingsniveau 3 nodig.

Eén aanvrager namens het hele concern

Er gelden aparte regels voor groepen ‘verbonden’ ondernemingen. Om te bepalen wie dat zijn is in dit geval aangesloten bij Europese regels. Een voorbeeld is een concern waarbij een holding meer dan 50% van de aandelen in een werkmaatschappij heeft. Zo’n concern mag dan maar één TVL-aanvraag doen. Volgens het kabinet is dat om te zorgen dat de hele omzet van de hele groep in aanmerking wordt genomen. Anders zou al het omzetverlies aan de aanvrager toegerekend kunnen worden, terwijl andere concernonderdelen winst maken.
Het concern moet zelf bepalen welke activiteit en welke onderneming binnen de groep het meest representatief is voor het concern. Dit kan door te kijken met welke activiteit in 2019 de meeste omzet is binnengehaald, aldus de RVO. De meest representatieve onderneming binnen de groep moet vervolgens de aanvraag indienen. Daarbij is belangrijk dat deze onderneming in het Handelsregister staat ingeschreven met de SBI-code van deze activiteit.

Geen ‘corona-deadline’ missen? Gebruik dan de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht