Aanvraagloket TVL-subsidie vierde kwartaal opent

Ondernemers kunnen net voor het eind van het jaar nog aan de slag met de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het vierde kwartaal van 2021. Het aanvraagloket bij uitvoerder RVO opent op maandag 20 december om 8:00 uur.

17 december 2021 | Door redactie

Update 21 december 2021: Het kabinet heeft vandaag de drempel voor omzetverlies in de TVL verlaagd van 30% naar 20%. Dit is aangepast in dit bericht.

Nu ondernemers opnieuw geraakt worden door beperkende coronamaatregelen, openen ook de steunregelingen weer de deuren. Zo is het aanvraagloket voor de loonkostensubsidie NOW voor november en december 2021 op 13 december weer geopend. Inmiddels is bekend dat de steun zelfs zal doorlopen tot eind maart 2022.

Verwachte omzetdaling van 20%

De TVL dekt een deel van de berekende vaste lasten van ondernemers die omzet zien wegvallen door de coronacrisis. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de TVL is dat de onderneming een omzetdaling van minstens 20% verwacht in het vierde kwartaal van 2021. Daarbij mag de onderneming vergelijken met het vierde kwartaal van 2019 of met het eerste kwartaal van 2020. De aanvrager mag zelf kiezen welke vergelijkingsperiode het meest gunstig is. Aanvankelijk was de drempel voor omzetverlies nog 30%. Ondernemingen die minstens 20% omzetverlies hebben kunnen wel al TVL aanvragen, maar de RVO zal deze aanvragen aanhouden tot er goedkeuring is van de Europese Commissie.
Verder geldt dat mkb’ers maximaal € 550.000 subsidie kunnen krijgen per kwartaal. Voor grotere ondernemingen is dat € 600.000. Wel is het zogenoemde staatssteun-plafond voor het vierde kwartaal opgehoogd van € 1,8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit is het bedrag dat een onderneming aan steun mag ontvangen zonder dat de Europese Commissie daar een probleem van maakt. Omdat de steun al zo lang loopt, kunnen steeds meer ondernemingen op dit plafond botsen. In dat geval wordt het steunbedrag gemaximeerd op € 2,3 miljoen.

Inloggen met eHerkenning of DigiD

Het aanvraagloket voor het vierde kwartaal opent op maandag 20 december en sluit weer op 28 januari 2022 om 17:00 uur. Ondernemingen doen de aanvraag in principe met het digitale inlogmiddel eHerkenning. Inloggen met DigiD kan ook, maar dan moet degene die de aanvraag doet in het Handelsregister geregistreerd staan als eigenaar of bestuurder van de onderneming. De TVL is een voorschot. Op een later moment moet de onderneming nog de definitieve omzet over het kwartaal doorgeven, waarna de RVO bekijkt of het daadwerkelijke omzetverlies klopt met de inschatting. Is de omzet minder hard gedaald, dan moet de onderneming subsidie terugbetalen. De termijnen voor het doorgeven van de definitieve omzet zijn per TVL-kwartaal verschillend. De RVO heeft vandaag bekendgemaakt dat deze deadline voor het tweede kwartaal van 2021 wordt opgeschoven van 11 januari naar 8 maart 2022.

Geen 'corona-deadline' missen? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht