Aanvraagloket TVL voor tweede kwartaal 2021 opent

Ondernemingen kunnen ook over het tweede kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaan aanvragen. Het loket is open van 25 juni om 8:00 uur tot en met 20 augustus om 17:00 uur. Voor het tweede kwartaal krijgen ondernemers 100% van de berekende vaste lasten vergoed.

24 juni 2021 | Door redactie

De TVL is een belangrijke pijler onder het enorme pakket aan coronasteun (tool) van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende vaste kosten van ondernemingen die door de coronacrisis hun inkomsten flink zien inzakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om huur, verzekeringen en servicecontracten.

Berekende vaste lasten hangen af van sector

Ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen een aanvraag indienen bij uitvoerder RVO. Zo moet de omzet in het tweede kwartaal met 30% zijn gedaald. Nieuw voor deze periode is dat ondernemingen daarbij zelf mogen kiezen met welke periode zij vergelijken: het tweede kwartaal van 2019 of het derde kwartaal van 2020.
Ondernemingen die meer dan 30% omzetverlies hebben, krijgen 100% van de berekende vaste lasten terug. In het eerste kwartaal was dit nog 85%. Het gaat dus om berekende lasten. De RVO rekent hiervoor met een vastgesteld percentage aan vaste lasten per sector. Ondernemingen hoeven dus niet de bonnetjes van hun kosten in te leveren bij de RVO, maar het kan dus voorkomen dat niet alle vaste lasten worden gedekt. Of juist méér dan de werkelijke kosten. Startende ondernemingen kunnen ook direct een aanvraag doen voor TVL in het tweede kwartaal. Voor het eerste kwartaal van 2021 gold voor deze groep nog een aparte regeling. Dit loket is overigens nog tot en met 12 juli open.

Subsidieplafond TVL per onderneming

Verder is het maximale subsidiebedrag voor het tweede kwartaal voor het grootbedrijf flink opgehoogd, van € 600.000 naar € 1,2 miljoen. Dit geldt alleen voor het tweede kwartaal. Voor het mkb is het maximale subsidiebedrag € 550.000 per kwartaal.
Omdat de regeling al zo lang loopt, moeten ondernemingen onderhand ook rekening gaan houden met het ‘plafond’ voor de subsidie. In de periode tussen maart 2020 en eind 2021 mag een onderneming namelijk maximaal € 1,8 miljoen aan steun ontvangen. Dit is het nu geldende tijdelijke ‘staatssteunplafond’: boven dit bedrag ziet de Europese Commissie de subsidie als ongeoorloofde staatssteun. Ondernemingen die in het tweede kwartaal tegen het plafond botsen zouden – zoals het er nu uitziet – dan in het derde kwartaal geen TVL meer kunnen krijgen.

Geen ‘corona-deadline’ missen? Gebruik dan de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht