Belastingvrijstelling voor coronasubsidies vaste lasten

Op Prinsjesdag 2021 werden de fiscale plannen voor 2022 uit de doeken gedaan. In het Belastingplan is te lezen dat de regelingen ‘Subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ en ‘Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19’ niet tot de winst zullen worden gerekend.

21 september 2021 | Door redactie

De twee coronaregelingen bieden organisaties die door de coronapandemie zijn getroffen onder voorwaarden een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. Vergoedingen die organisaties krijgen als subsidie of tegemoetkoming, worden in de fiscale wet- en regelgeving in de regel gerekend tot de belastbare winst. De overheid geeft echter aan dat deze regelingen niet als winst zullen worden gezien.

Geen inkomsten- en vennootschapsbelasting  

In het Belastingplan van 2021 was al te lezen dat de ‘Subsidie vaste lasten financiering COVID-19’ voor de periode tot en met september 2020 was vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. De toepassingsperiode van deze subsidie is meerdere keren verlengd. Inmiddels is er ook een dergelijke regeling geïntroduceerd voor startende ondernemingen: de regeling ‘Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen COVID-19’. Vooruitlopend op de wetgeving is in een beleidsbesluit geregeld dat de twee hierboven genoemde coronasubsidies niet tot de winst behoren. Dat betekent dus dat er geen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over wordt geheven. Voorwaarde voor de belastingvrijstelling is wel een goedkeuring van de Europese Commissie (EC) voor de desbetreffende subsidieperiode. Het wetsvoorstel voorziet in de wettelijke grondslag voor de vrijstelling.

Economie herstelt snel

Ondanks de ingrijpende gevolgen van het virus en de coronamaatregelen staat de Nederlandse economie er goed voor. In de Miljoenennota 2022 is te lezen dat de economie zich sneller herstelt dan verwacht en dat dat mede mogelijk is door de ruime en snelle ondersteuning van de rijksoverheid. In totaal is voor ruim € 80 miljard euro aan noodsteun toegezegd.

Download de complete Miljoenennota 2022 (pdf) en het Belastingplan 2022 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.