Bijlage over corona bij Handboek Loonheffingen 2020

22 februari 2021 | Door redactie

De Belastingdienst heeft bij het Handboek Loonheffingen een bijlage gepubliceerd met alle voor de loonheffingen relevante coronamaatregelen op een rij. Het gaat om de versie van het Handboek Loonheffingen over 2020.

Toen het Handboek Loonheffingen 2020 vorig jaar werd gepubliceerd waren er net enkele steunmaatregelen rondom het coronavirus van kracht, maar goedkeuringen rondom de loonheffingen waren toen nog niet aan de orde. Deze zijn later opgenomen in het beleidsbesluit noodmaatregelen coronacrisis. De Belastingdienst heeft nu bij het Handboek Loonheffingen 2020 een bijlage gepubliceerd met de verschillende coronamaatregelen zoals die golden voor 2020 op een rij. In de bijlage staat bij elke maatregel een verwijzing naar de betreffende paragraaf in het handboek. 

Informatie over coronamaatregelen

In de drie pagina’s tellende bijlage bij het Handboek Loonheffingen (pdf) staat in het kort informatie over:

 • versoepeling administratieve verplichtingen loonheffingen;
 • premiedifferentiatie WW: verlenging termijn voor schriftelijke vastlegging arbeidscontract;
 • aanpassing herziening lage WW-premie voor vaste werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • geen betaalverzuimboetes;
 • verruiming deblokkering G-rekening;
 • verlaging van het gebruikelijk loon;
 • grensarbeiders en thuiswerkdagen;
 • verruiming vrije ruimte;
 • doorlopen vaste kostenvergoedingen met uitzondering van de 30% regeling;
 • doorlopen vaste reiskostenvergoedingen;
 • onbelaste vergoeding mondkapjes. 

Het Handboek Loonheffingen 2021 heeft de Belastingdienst nog niet gepubliceerd.