Bijna helft van ondernemingen gebruikte steunmaatregel

Afgelopen jaar deed 48% van ondernemingen met twee of meer werkzame personen een beroep op een maatregel die vanwege de coronapandemie in het leven is geroepen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf aan dat zij vooral gebruikmaakten van loonkostencompensatie, een tegemoetkoming voor vaste lasten of uitstel van belastingbetaling.

15 februari 2021 | Door redactie

Het CBS deed onderzoek naar het gebruik van de financiële en fiscale coronamaatregelen (tool) op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot en met 31 december 2020 gebruikten bijna 198.000 ondernemingen met twee of meer werkzame personen een coronamaatregel. De NOW-regeling (28%), de TOGS/TVL-regeling (24%) en uitstel van belastingbetaling (22%) waren het populairst onder ondernemers.

Loonkosten en vaste lasten

Tijdens de eerste aanvraagperiode voor coronasteun werd vooral gebruikgemaakt van de regeling voor loonkosten of vaste lasten. Bij de tweede aanvraagperiode waren daar minder aanvragen voor. Van juli tot en met oktober waren namelijk minder beperkende maatregelen van kracht en was er minder aanleiding om steun aan te vragen. Doordat de beperkingen weer toenamen aan het einde van het jaar nam de interesse in de loonkostenregeling en de regeling voor tegemoetkoming voor vaste lasten wel weer iets toe.

Horeca en overige dienstverlening

Ondernemingen in de horeca vroegen de meeste coronasteun aan. Ondernemingen in die sector ontvingen afgelopen jaar een tegemoetkoming vaste lasten (85%) en/of een vergoeding voor loonkosten (60%). Ook in de overige dienstverlening – waar onder andere kappers en schoonheidssalons onder vallen – en de cultuur, sport en recreatie gebruikten meer dan de helft van de ondernemingen de regeling voor de tegemoetkoming voor vaste lasten. Voor alle bedrijfstakken geldt dat minder dan de helft van de ondernemingen uitstel van belastingbetaling (tool) aanvroeg. Van alle sectoren maakten ondernemingen in de landbouw, bosbouw en visserij het minst gebruik van de NOW-regeling, de TVL-regeling en uitstel van belastingbetaling.