Corona óók katalysator voor nieuwe bedrijfsstrategie

21 december 2020 | Door redactie

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben de samenleving en een deel van de economie goeddeels lamgelegd. Maar de crisis heeft bij organisaties óók zaken in een stroomversnelling gebracht, zo blijkt uit onderzoek. Van het doorlichten van strategie en de arbeidsvoorwaarden tot starten met online verkoop en nieuwe producten lanceren.

Het Nederlandse economische landschap ziet er eind 2020 totáál anders uit dan vorig jaar rond deze tijd. Werknemers hebben de kantoortuin en masse verruild voor het thuiskantoor, winkels en horeca zijn goeddeels dicht en evenementen zijn al helemaal taboe. Weinig ‘business as usual’ dus.

Thuiswerk goed laten verlopen

Genoeg reden voor een deel van de organisaties om de bedrijfsstrategie eens goed door te lichten, zo blijkt uit onderzoek dat Motivaction in opdracht van Rendement heeft gedaan naar de impact van de coronacrisis op organisaties.
Voor het onderzoek zijn 529 professionals ondervraagd. Uit hun antwoorden blijkt dat de coronacrisis aardig wat in beweging heeft gezet dat zonder de crisis niet was aangepakt. Zo heeft ruim een kwart van de deelnemers het arbeidsvoorwaardenpakket aangepast. Vooral om te zorgen dat het thuiswerken (toolbox) goed verloopt (84%), maar ook omdat werknemers nu minder of anders reizen (69%). Ook noemt een deelnemer een nieuwe regeling voor het ruilen van overuren, nu het werkaanbod erg grillig is.

Inzetten op online verkoop

Andere zaken die corona volgens de ondervraagden in een stroomversnelling heeft gebracht: online bereik verbeteren of online gaan verkopen (20%), onderzoek doen naar de toekomst van de organisatie (19%), de strategie tegen het licht houden (18%) en contracten met zakenpartners nalopen of heronderhandelen (11%). Bij de welbekende optie ‘anders, namelijk’ zijn ook het mogelijk maken van thuiswerk en online lesgeven vaak genoemd als zaken die zonder de crisis als aanleiding niet waren doorgevoerd. Verder heeft een deelnemer overnames kunnen doen van concullega’s die het niet hebben gered en heeft een ander het archief opgeruimd. In andere organisaties is de crisis aangegrepen om te kijken naar overcapaciteit en zijn er functies samengevoegd of is de bouw van een nieuw bedrijfspand uitgesteld.

Budgetten onder de loep

Terug naar de strategie. Op de vraag ‘heeft uw organisatie de bedrijfsstrategie gewijzigd sinds de coronacrisis’ antwoordt 47% dat daar geen aanleiding voor was. Daarnaast kiest 18% voor de optie ‘nee, we zijn al blij als we er redelijk ongeschonden doorheen komen’. Bij de organisaties die de strategie wel hebben bijgestuurd, varieert het van het opnieuw berekenen en toewijzen van de budgetten (14%) tot het lanceren van nieuwe producten of diensten (13%). Ook ontslagen kwamen volgens de deelnemers helaas geregeld voor (8%). Individuele deelnemers gaven verder aan het klantbezoek te beperken en vaker te beeldbellen. Ook zetten sommige deelnemers in op een andere afzetmarkt.

Motivaction heeft in opdracht van Rendement Uitgeverij 529 professionals via een enquête gevraagd naar de impact van corona op hun organisatie. Dat heeft interessante resultaten opgeleverd. U leest hier meer over in het verdiepingsartikel ‘Welke impact heeft corona op organisaties’. En bekijk ook de infographic ‘De gevolgen van corona voor het Nederlandse mkb’.