Coronamaatregelen op het werk naleven met nieuwe normen

7 mei 2020 | Door redactie

Nederland is op zoek naar manieren om het werkende leven weer op gang te krijgen met inachtneming van alle coronamaatregelen. Maar om te voorkomen dat iedereen individueel het wiel uit moet vinden, zal normeringsinstituut NEN dit coördineren. Daaruit moeten een aantal ‘snelnormen’ komen, waar iedere branche haar voordeel mee kan doen.

Aan de ene kant zal Nederland nog wel een poosje thuiswerken, aan de andere kant zijn organisaties hard op zoek naar manieren om werknemers weer naar het werk te kunnen laten komen met inachtneming van de coronamaatregelen. In veel gevallen betekent dat een aanpassing van bestaande (arbo)werkwijzen, en soms is een geheel nieuwe aanpak nodig. Dat is vooral een uitdaging voor organisaties die werken volgens normeringen. Normeringsinstituut NEN onderkent dit, en gaat dit ondersteunen met een versnelde procedure.

Norm verantwoorde werkplek 

Branches kunnen hun oplossingen en nieuwe werkwijzen aandragen bij NEN. Die verzamelt alle initiatieven en probeert zo tot breed gedragen afspraken te komen. Die kunnen leiden tot aanpassing van bestaande normen of tot geheel nieuwe normen. Zo kan er dan bijvoorbeeld op korte termijn een norm ontwikkeld worden voor een coronaverantwoorde werkplek (tool) of protocollen voor een nieuw, verantwoord werkproces. Iedere branche kan hieraan meewerken.

Behoud van kwaliteit 

Deze versnelde procedure, de zogenoemde NEN-spec, streeft naar een zo groot mogelijk draagvlak en moet leiden tot:

  • Praktische toelichtingen bij en aanvullingen op bestaande normen;
  • Nieuwe, snelle afspraken;
  • Ondersteuning van sectoren bij het maken van protocollen;
  • Inzetten op een snel Europees of mondiaal traject.

Door de coördinatie hoopt NEN snel eenduidige afspraken en richtlijnen te kunnen realiseren met behoud van kwaliteit en betrouwbaarheid. De nieuw ontwikkelde protocollen en aanpassingen zijn in principe tijdelijk.