Coronasteun opnieuw verlengd tot en met maart 2022

Met het verlengen van de coronamaatregelen, verlengt het demissionaire kabinet ook het coronasteunpakket. Zo staan loonkostensubsidie NOW en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ook in het eerste kwartaal van 2022 open. Voor het vierde kwartaal van 2021 wordt de steun bovendien uitgebreid.

21 december 2021 | Door redactie

Dit is een update van een bericht dat eerder op 16 december 2021 is gepubliceerd, omdat het kabinet heeft besloten om de steun voor het vierde kwartaal van 2021 uit te breiden.

Werkgevers kunnen straks ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 de NOW aanvragen. Dit wordt de achtste aanvraagperiode van de loonkostensubsidie, maar de regeling staat bij UWV bekend als NOW 6. Voor deze nieuwe openstelling zijn de voorwaarden waarschijnlijk min of meer vergelijkbaar met de NOW 5 (de zevende aanvraagperiode). Voor de NOW 5 is het aanvraagloket nog open tot en met 31 januari 2022, en deze subsidie geldt voor de maanden november en december 2021.

Kabinet kondigt verruiming NOW aan

Voor de NOW 6 moet een werkgever waarschijnlijk minimaal 20% omzetverlies hebben en is het vergoedingspercentage 85%. De volledige voorwaarden maakt het kabinet in januari 2022 bekend. Wel heeft het kabinet vandaag al in een Kamerbrief (pdf) laten weten dat het steunpercentage voor de NOW 6 wordt verruimd, en dat die verruiming ook geldt voor de NOW 5. De verruiming houdt in dat de begrenzing voor het maximaal op te geven omzetverlies omhooggaat. UWV rekent voor deze periodes dan met maximaal 90% van het omzetverlies van een organisatie (ook als het omzetverlies in werkelijkheid 100% is). Tijdens de vorige openstelling van de NOW was dit nog 80%.

TVL loopt door in eerste kwartaal 2022

De voorwaarden van de TVL zullen in het eerste kwartaal van 2022 gelijk zijn aan die van de huidige TVL. Ondernemers kunnen voor het vierde kwartaal van 2021 gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 20% omzetverlies lijden. Aanvankelijk was de drempel 30% omzetverlies, maar het kabinet heeft besloten om dat te verlagen. Ondernemingen die minstens 20% omzetverlies hebben kunnen al TVL aanvragen over het vierde kwartaal. Maar uitvoerder RVO zal deze aanvragen aanhouden tot er goedkeuring is van de Europese Commissie voor de uitbreiding. Voor de openstelling van de TVL in het eerste kwartaal van 2022 geldt dat het subsidiepercentage 100% blijft. Een mkb-onderneming kan maximaal € 550.000 TVL ontvangen en grotere ondernemingen krijgen maximaal € 600.000.

Ook andere steunmaatregelen verlengd

Het kabinet trekt nog meer steunmaatregelen door in 2022. Dat gaat onder meer om:  

  • Verschillende regelingen voor financiering met staatsgarantie, zoals de speciale ‘coronavarianten’ van de BMKB en de GO en het Klein Krediet Corona (KKC) blijven in het eerste én tweede kwartaal van 2022 beschikbaar.
  • De tegemoetkoming voor de evenementenbranche wordt verlengd tot en met het derde kwartaal van 2022.
  • De versoepelde voorwaarden voor de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) blijven gelden in het eerste kwartaal van 2022. 

Goedkeuring vaste reiskostenvergoeding stopt per 31 december 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers had het kabinet eerder al verlengd tot met 31 januari 2022. In januari beslist het kabinet of verdere verlenging van het uitstel van betaling noodzakelijk is. De afspraken die Nederland heeft met België en Duitsland over de belastingheffing van grenswerkers worden verlengd tot en met 31 maart 2022. De afspraak houdt in dat er voor thuiswerkdagen van grensarbeiders van uit mag worden gegaan dat ze zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider zou hebben gewerkt zonder de coronamaatregelen. Over de goedkeuring voor het doorbetalen van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding geeft het kabinet nu duidelijk aan dat die afloopt per 31 december 2021. Ook de mogelijkheid voor een betaalpauze voor hypotheken vervalt.