Coronasteun stopt vanaf april, TVL nog één keer open

28 februari 2022 | Door redactie

Organisaties kunnen sinds vandaag de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022. Zoals het er nu uitziet is dat ook de laatste keer, want het kabinet wil de kraan met coronasteun vanaf 1 april 2022 dichtdraaien.

De TVL dekt deels de berekende vaste lasten van organisaties. Een van de voorwaarden voor de TVL is dat de omzet in het eerste kwartaal van 2022 met 30% is gedaald ten opzichte van de referentieperiode. Daarbij mag de aanvrager kiezen of hij wil vergelijken met het eerste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Het aanvraagloket bij uitvoerder RVO is sinds vanmorgen 9:00 uur open en sluit weer op 31 maart 2022 om 17:00 uur.

TVL, NOW en uitstel van belastingbetaling

De TVL is al tijden een vaste waarde in het enorme steunpakket waarmee de overheid het bedrijfsleven door de coronacrisis wil helpen. Ook de loonkostensubsidie NOW en het uitstel van belastingbetaling vallen in die categorie.
Maar als het aan het kabinet ligt is het na het eerste kwartaal van 2022 gedaan met het steunpakket. De voordelen wegen namelijk niet meer op tegen de nadelen, zo meldt de regering in een brief aan de Tweede Kamer (pdf). Het brede steunpakket zit de economie in de weg, bijvoorbeeld omdat er door de steun minder noodzaak is om de bedrijfsvoering aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast komt het steungeld ‘in toenemende mate’ terecht bij organisaties die om andere redenen dan corona een omzetdaling hebben. En dat is niet ‘doelmatig’.

Deel steun loopt wél door in tweede kwartaal

De regering was in oktober vorig jaar ook al van plan om de brede coronasteun te staken, maar kwam daar destijds van terug omdat er toch weer nieuwe sectorsluitingen nodig waren. Maar nu het land weer goeddeels ‘open’ is, kan de generieke steun alsnog stoppen. Dat betekent dat de NOW, de TVL en het uitstel van belastingen niet terugkeren in het tweede kwartaal. Ook komt er een eind aan de versoepeling van de regeling voor bijzondere bijstand voor zelfstandigen (Bbz) bij de gemeentes, waar zzp’ers veelal op aangewezen zijn.
Een aantal regelingen blijven nog wél open in het tweede kwartaal. Dat zijn voornamelijk regelingen waarbij de overheid garant staat bij leningen, zoals de speciale coronavarianten van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO). Ook het Klein Krediet Corona (KKC) kunnen ondernemers nog tot en met juni aanvragen.

Steunbeleid en schulden ondernemers

Intussen werkt het kabinet aan beleid voor toekomstige steun, nu ‘corona nog langer bij ons blijft’. Een breed steunpakket is op lange termijn onhoudbaar, maar het is ook niet ondenkbaar dat er bij een nieuwe hevige uitbraak toch weer sectoren dicht moeten. In dat geval zou de steun meer specifiek gericht op sectoren moeten zijn. Dit soort specifieke steunmaatregelen wil het kabinet de komende tijd uitwerken.
Ook wordt er gekeken naar de schulden van ondernemers. Want de regering erkent dat niet opeens voor alle ondernemers de seinen op groen staan nu de coronarestricties zijn vervallen. Een deel komt bijvoorbeeld niet vooruit omdat hun schuldenlast te hoog is opgelopen. Het kabinet komt waarschijnlijk in maart met een meer gedetailleerde brief over de aanpak van de schuldenproblematiek.

Geen 'corona-deadline' missen? Gebruik de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Hiervoor heeft u een Rendement-account nodig.