Deadline voor definitieve vaststelling TVL uitgesteld

Ondernemingen krijgen langer de tijd om de definitieve vaststelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 aan te vragen. Daarvoor moeten zij de definitieve omzetcijfers over dat kwartaal doorgeven. Dat mag nu tot en met 12 november, in plaats van tot 1 oktober.

27 september 2021 | Door redactie

De TVL is onderdeel van het enorme pakket aan coronasteun van de overheid. De regeling dekt deels de doorlopende kosten van ondernemingen, zoals huur en verzekeringen. De regeling is momenteel bezig aan de ‘laatste ronde’, na 1 oktober 2021 is het afgelopen met de steun.

Onderneming krijgt eerst voorschot TVL

Maar daarmee is de TVL nog lang niet afgerond. Het systeem werkt namelijk met voorschotten. Ondernemingen die aan de voorwaarden voldoen kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Als uitvoerder RVO de aanvraag goedkeurt, krijgt de onderneming 80% van de berekende subsidie zo snel mogelijk betaald als voorschot. Vervolgens moet de onderneming de definitieve omzet over het kwartaal doorgeven aan de RVO. Ondernemingen die over het eerste kwartaal van 2021 TVL hebben gekregen moeten nu dus uiterlijk 12 november 2021 hun defintieve kwartaalomzet doorgeven.
Vervolgens besluit de RVO uiterlijk binnen 16 weken over het definitieve subsidiebedrag. Klopt het werkelijke omzetverlies met de inschatting, dan krijgt de onderneming ook de resterende 20% van de subsidie uitbetaald. Is er meer omzet verloren gegaan dan gedacht, dan krijgt de onderneming méér subsidie. Maar als het omzetverlies minder hoog is dan ingeschat, krijgt de onderneming niet de hele 20% of moet zij subsidie terugbetalen.

RVO laat terugbetaling onder de € 500 zitten

Bij terugbetalingen stelt uitvoerder RVO zich coulant op. Ondernemingen kunnen kiezen om de te veel ontvangen subsidie in zes of twaalf termijnen terug te betalen. De RVO heeft ook de ruimte om een persoonlijke terugbetalingsregeling af te spreken. Als een onderneming minder dan € 500 moet terugbetalen zal de RVO dat bedrag ook niet innen. Een onderneming kan ook bezwaar maken tegen de definitieve vaststelling van de subsidie.
Als onderbouwing voor de doorgegeven omzetcijfers kan de BTW-aangifte over het eerste kwartaal dienen, of een uitdraai uit het boekhoudprogramma. De RVO geeft zelf nog wat aanwijzingen om foutmeldingen bij het doorgeven van de definitieve omzet te voorkomen. Zo mag een bijgevoegd bestand niet groter zijn dan 10 MB en de bestandsnaam niet langer dan 100 tekens.

Geen ‘corona-deadline’ missen? Gebruik dan de Ondernemersagenda van Rendement: rendement.nl/ondernemersagenda. Voor het bekijken van deze pagina heeft u een Rendement-account nodig.

Bijlagen bij dit bericht