Derdenverklaring NOW 1.0 aan te vragen bij adviseur

Organisaties die een beroep hebben gedaan op NOW 1.0 kunnen vanaf 7 oktober 2020 een derdenverklaring indienen bij UWV. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de verschillende belangenorganisaties voor accountants en administratie- en belastingdeskundigen zijn het eens geworden over een derdenverklaring.

6 oktober 2020 | Door redactie

De derdenverklaring is verplicht voor organisaties die voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 1.0 (NOW 1.0) een voorschot van € 20.000 tot € 100.000 hebben aangevraagd of uiteindelijk een subsidie tussen de € 25.000 en € 125.000 hebben ontvangen. Organisaties kunnen vanaf woensdag 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Het voorschot bedroeg 80% van maximaal 90% van de loonkosten. Met een derdenverklaring kan de resterende 20% ook worden uitgekeerd. 

Accountant, boekhouder en belastingconsulent

Ondernemers kunnen voor de derdenverklaring onder andere terecht bij een accountant, boekhouder en belastingconsulent. De financieel dienstverlener bekijkt of de subsidie terecht was en of er nog sprake is van een na- of een terugbetaling. Pas als eventueel geconstateerde afwijkingen zijn aangepast, mag de financieel dienstverlener de derdenverklaring afgeven.

Administratieve lasten zo laag mogelijk

De derdenverklaring is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB), de Register Belastingadviseurs (RB) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). De organisaties hebben samen gezocht naar manieren om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. In de verklaring zijn maatregelen opgenomen die fraude en fouten zo veel mogelijk moeten voorkomen.

NOW 1.0 populairste coronamaatregel binnen mkb 

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat presenteerde het CBS recent cijfers over de steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen voor ondernemingen die een financiële opdonder hebben gekregen door de coronacrisis. Daaruit bleek dat de NOW 1.0 de populairste coronamaatregel was bij ondernemingen die 2 tot 250 werknemers in dienst hebben.