DNB: economische teruggang voor 2020 blijft beperkt

De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelt voor 2020 een economische teruggang van 4.3%. Hoewel deze krimp historisch hoog is, is deze minder diep dan eerder verwacht. In 2021 en 2022 groeit het bruto binnenlands product (bbp) met bijna 3% per jaar. Dit blijkt uit de nieuwe halfjaarlijkse ramingen van DNB.

15 december 2020 | Door redactie

In de eerste twee kwartalen van 2020 liep de Nederlandse economie flinke schade op door de coronapandemie. Wat het bruto binnenlands product (bbp) betreft werd de schade grotendeels goedgemaakt in het derde kwartaal. Het bbp krimpt nu weer door de tweede besmettingsgolf. Desondanks blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%. Vanwege de grote onzekerheden heeft DNB is naast de centrale raming ook een mild en een zwaar scenario opgesteld. De groei van het bbp in 2021 varieert van 4,9% in het milde scenario tot 0,2% in het zware scenario.

Werkloosheid piekt in 2021

De werkloosheid loopt dit jaar naar verwachting op tot gemiddeld 4,0% van de beroepsbevolking. De verwachting is dat de werkloosheid piekt in 2021 met gemiddeld 6,5%. In 2022 volgt een lichte daling naar 6,0%.

Ook in 2021 en 2022 rode cijfers voor overheid

Door de economische situatie en de financiële en fiscale coronamaatregelen (tool) die in het leven zijn geroepen als gevolg van de coronapandemie maakt het begrotingssaldo van de overheid dit jaar een grote omslag. In 2019 was er nog sprake van een overschot van 1,7% bbp. Dit jaar is er een tekort van 6.3% bbp. Ook volgend jaar en in 2022 schrijft de overheid rode cijfers. Na een scherpe stijging met 10,5 procentpunt in 2020 loopt de schuldquote daarna verder op tot 61% van het bbp eind 2022. Hoewel de verslechtering van de overheidsfinanciën daarmee substantieel is, blijft deze economisch aanvaardbaar.