Drie coronagerelateerde rechtszaken in het kort

23 juni 2022 | Door redactie

Vaccinatiedwang, mondkapjesplicht, coronabesmetting... Ook gedurende de coronaluwe maanden heeft de rechtspraak niet stilgezeten. Afgelopen periode zijn er weer verschillende opvallende coronagerelateerde (ontslag)zaken gepubliceerd.

Regelmatig komt er een coronagerelateerde zaak voor de rechter en de coronarechtspraak (artikel) hoopt zich inmiddels op. De zaken gaan bijvoorbeeld over grondrechten, gezondheidsrisico’s en social media-uitingen.

KLM mag niet naar vaccinatie van piloten vragen

De kantonrechter in Amsterdam oordeelde onlangs dat KLM kandidaat-piloten niet mag vragen of ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Ook mag de vliegtuigmaatschappij kandidaten die zelf aangeven niet gevaccineerd te zijn of die geen vaccinatie willen nemen, niet op die grond afwijzen. De zaak was aangespannen door de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). De VNV stelde dat KLM handelde in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet medische keuringen, verboden onderscheid maakte op basis van vaccinatiestatus en een ongrondwettelijke vaccinatieplicht oplegde. KLM meende dat zij de vaccinatievraag wel moest stellen, omdat anders de bedrijfsvoering in grote problemen zou komen. De kantonrechter oordeelde dat KLM een ongerechtvaardigde inbreuk pleegde op de grondrechten van de sollicitanten. Zo had KLM een legitiem doel, maar was het niet aannemelijk dat het middel (de vaccinatieplicht) geschikt was om het doel te bereiken en het bereiken van het doel de belangen van de sollicitanten oversteeg. Bovendien waren er minder ingrijpende middelen, zoals een pcr-test.
Rechtbank Amsterdam, 2 juni 2022, ECLI (verkort): 3029

Opnieuw een mondkapjesontslag

De kantonrechter in Limburg ontbond de arbeidsovereenkomst van een zorgassistent die weigerde om een medisch mondkapje te dragen. De werknemer was in dienst bij een zorgorganisatie, waar hij kwetsbare dementerende ouderen verzorgde. De werkgever baseerde zijn mondkapjesbeleid op RIVM-richtlijnen. De werknemer gaf aan dat hij geestelijke en fysieke klachten ondervond als hij een mondkapje droeg. Vanwege de structurele mondkapjesweigering gaf de werkgever de werknemer een ernstige officiële waarschuwing. De werknemer meldde zich hierop ziek. De bedrijfsarts zag geen reden om de werknemer te ontraden een medisch mondkapje te dragen. Na onder meer een deskundigenoordeel van UWV, een loonstop en een second opinion van een andere bedrijfsarts, diende de werkgever een ontbindingsverzoek in. De rechter oordeelde dat de mondkapjesinstructie (artikel) redelijk was. Ook vond hij het niet aannemelijk dat de werknemer om medische redenen geen mondkapje kon dragen. Het belang van de werkgever om kwetsbare ouderen te beschermen tegen de mogelijk ernstige gevolgen van corona, woog bovendien zwaarder dan het belang van de werknemer. De werknemer verloor zijn baan én had geen recht op een transitievergoeding.
Rechtbank Limburg, 11 april 2022, ECLI (verkort): 3451

Ontslag na valse melding over coronabesmetting

Als een werknemer liegt over zijn coronabesmetting en ondertussen op skivakantie is, is ontslag op staande voet gerechtvaardigd. Dat oordeelde Rechtbank Midden-Nederland. De werknemer in kwestie meldde zich afwezig vanwege een positieve coronatest van zijn dochter en hemzelf. Echter postte zijn dochter ten tijde van de melding een filmpje op social media waaruit bleek dat ze op skivakantie waren in Frankrijk. Na terugkeer volgde ontslag op staande voet. De werknemer stelde dat hij alleen een vriend in Duitsland had bezocht. Ook overlegde hij een niet-gepersonaliseerde testafspraak en -uitslag als bewijs. De kantonrechter oordeelde dat de werknemer gelogen had over de reden van zijn afwezigheid. Alles in ogenschouw nemend, had de werkgever een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Ook deze werknemer had geen recht op een transitievergoeding.
Rechtbank Midden-Nederland, 20 mei 2022, ECLI (verkort): 1919

Bijlagen bij dit bericht