Economie zwaar getroffen door coronavirus

Nederland staat in de top 3 van economieën die het hardst worden geraakt als gevolg van het coronavirus. Dit komt vooral door de 'extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China', aldus Euler Hermes. De inschatting van de kredietverzekeraar was gemaakt nog voordat alle noodmaatregelen in Nederland van kracht werden.

16 maart 2020 | Door redactie

Volgens Euler Hermes zullen alleen de economieën van Taiwan en Zuid-Korea meer schade oplopen dan Nederland. China wordt in de schatting van de kredietverzekeraar buiten beschouwing gelaten. Euler Hermes schat dat er door het coronavirus (tool) wereldwijd elk kwartaal voor $320 miljard verloren gaat aan handel in goederen en diensten. Volgens de kredietverzekeraar worden de volgende sectoren het hardst getroffen: de chemie, de transport, de automotive-branche, de textiel en de elektronica.

Minder schepen heeft gevolgen voor Nederland  

Door het coronavirus wordt het Nederlandse bedrijfsleven sterk geraakt. Euler Hermes noemt als voorbeeld de Rotterdamse haven, de grootste haven van Europa. Daar is 45% van alle containers Azië-gerelateerd. Minder schepen vanuit China heeft dus ook direct gevolgen voor ondernemingen in Nederland. Door onder andere de verplichte sluiting van horecagelegenheden en scholen sinds zondag 15 maart zal de economische schade voor Nederlandse ondernemingen alleen nog maar verder oplopen.

Liquiditeitsproblemen voor snelgroeiende ondernemingen

Volgens Euler Hermes zullen vooral ondernemingen die al zwak waren de gevolgen ondervinden van het coronavirus. Dat geldt ook voor snelgroeiende ondernemingen. Bij die ondernemingen zullen betalingstermijnen worden opgerekt en de aanvragen voor afbetalingsregelingen toenemen, met als gevolg liquiditeitsproblemen.

Bijzonder uitstel bij de Belastingdienst

Afgelopen donderdag kondigde het kabinet economische maatregelen aan voor ondernemers die in de financiële problemen belanden door de uitbraak van het coronavirus. Voor de betaling van hun belastingschulden kunnen zij een beroep doen op bijzonder uitstel bij de Belastingdienst. Ook de regeling Borgstelling MKB wordt verruimd.