Einde aanvraagperiode subsidie vaste lasten TVL nadert

Organisaties die in de coronacrisis nog iets terug willen zien van hun doorlopende kosten kunnen een beroep doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Voor het vierde kwartaal van 2020 staat de regeling open voor alle branches, maar de aanvraag moet wel uiterlijk 29 januari 2021 binnen zijn.

18 januari 2021 | Door redactie

Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen komt er in sommige branches geen euro meer binnen. Maar intussen lopen de kosten voor huur of verzekeringen wél gewoon door. Om daar wat aan te doen is de TVL opgezet. Die regeling geeft tot € 90.000 aan compensatie voor doorlopende kosten.

Ook zonder specifieke SBI-code in TVL

Tot en met september 2020 was de TVL afgebakend voor een paar branches. Organisaties die de tegemoetkoming wilden hebben, moesten een specifieke SBI-code in het Handelsregister hebben. Maar voor het vierde kwartaal van 2020 staat de regeling open voor alle branches, als de aanvrager tenminste aan de voorwaarden voldoet. Zo mag de organisatie maximaal 250 werknemers hebben. Ook moet de organisatie een omzetdaling van minstens 30% kunnen aantonen. Aanvragen voor het vierde kwartaal van 2020 kunnen nog tot 29 januari 17:00 uur ingediend worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Horeca en winkeliers kunnen bovenop de TVL nog een extra tegemoetkoming krijgen.
Ook in elk geval voor het eerste kwartaal van 2021 staat de TVL nog open voor ‘iedereen’. Het aanvraagloket voor deze periode opent naar verwachting in februari, meldt de RVO. De TVL zal in elk geval ook nog het tweede kwartaal van 2021 blijven bestaan. Maar op dit moment is nog onduidelijk of dan opnieuw alle branches in aanmerking komen, of dat het systeem van SBI-codes terugkeert.

RVO doet aangifte van misbruik TVL

Intussen heeft de RVO ook een kleine 500 signalen van mogelijk misbruik van de TVL binnengekregen. De uitvoerder heeft al 70 keer aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie vanwege vermoedens van misbruik.
De RVO heeft daarop ‘de risicobeheersing aangescherpt’ om toekomstig misbruik van de regeling zo veel mogelijk te voorkomen. Aanvragen met ‘een hoog risicogehalte’ verwerkt de RVO altijd handmatig. Voor het eerste kwartaal van 2021 gaat de RVO bovendien ook aanvragen met een laag risico controleren, door vóór de uitbetaling gegevens van de Belastingdienst te checken. Dat kan omdat het voor een groot deel om organisaties gaat die eerder al TVL hebben aangevraagd, aldus de RVO.

Bijlagen bij dit bericht